MZOS Arhiv projekata 2002-2005

Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju (0067010)
Luka Neralić

Virtualizacija poslovanja hrvatskih poduzeća (0067014)
Marko Kolaković

Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije (0067015)
Lovorka Galetić

Metode i modeli potpore odlučivanju (0067016)
Vlatko Čerić

Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeća (0067017)
Darko Tipurić

Hrvatska i Europska unija - stanje i perspektive (0067018)
Aleksandar Bogunović

Algoritmi i heuristike za probleme rasporeda (0067019)
Kristina Šorić

Strategija izgradnje imidža Republike Hrvatske (0067020)
Tanja Kesić

Strategija razvoja hrvatskog financijskog sektora (0067021)
Vlado Leko

Usklađivanje bankarskog prava s pravom EU u uvjetima informatičkog okružja (0067022)
Zvonimir Slakoper

Implementacija međunarodnih uredskih normi u poslovanju poduzeća u RH (0067024)
Antun Kliment

Modeliranje razvoja maloprodajne mreže u Republici Hrvatskoj (0067025)
Vesna Brčić-Stipčević

Model za postizanje konkurentske prednosti malih i srednjih poduzeća Hrvatske (0067026)
Nataša Renko

Usklađivanje prava zaštite tržišnog natjecanja sa pravom Europske zajednice (0067027)
Deša Mlikotin-Tomić

Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta (0067028)
Ivo Družić

Razvoj stanovništva i promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj (0067029)
Jakov Gelo

Pozicioniranje hrvatskih financijskih institucija u susretu s globalnim izazovima (0067030)
Marija Tomašević Lišanin

Primjenjena makroekonometrija u Hrvatskoj:VAR metodologija (0067031)
Boris Cota

Strukturna analiza utjecaja stranih ulaganja na razvoj gospodarstva Hrvatske (0067032)
Jasminka Šohinger

Regionalni razvoj hrvatske poljoprivrede (0067033)
Petar Grahovac

Intra-industrijska trgovina: slučaj Hrvatske (0067040)
Lorena Škuflić