Financije

Prijelazom na tržišni način poslovanja pred hrvatskim gospodarstvom otvorio se čitav niz novih pitanja, odnosno nepoznanica kojih je ponajviše bilo u području financija. Upravo zbog toga, na studijskom smjeru "Financije" uveden je niz novih kolegija kroz čije smo programe, nadamo se, uspjeli popuniti mnoga otvorena pitanja. To je od svih profesora na Katedri za financije zahtijevalo izniman napor jer se u ranijem sustavu, kojeg možemo nazvati bankocentričnim, drugi financijski posrednici nisu posebno obrađivali. Stalnom modernizacijom sadržaja kolegija napravljen je značajan zaokret čime se studentima pružaju potrebna i recentna znanja iz širokog područja financija te daljnje usavršavanje na sva tri temeljna financijska područja (poslovne, monetarne, javne financije), kako bi po završetku studija bili spremni preuzeti aktivnu ulogu u daljnjem razvoju financijskog sustava Hrvatske.
 
Studenti su prepoznali važnost skupine financijskih kolegija na razini preddiplomskog sveučilišnog studija, jer su mnogi u vrlo kratkom roku zauzeli vrlo važne rukovodeće funkcije u domaćim financijskim institucijama, ali i u inozemstvu. To nas s jedne strane veseli, a s druge stvara još veću obvezu i odgovornost prema studentima.

Struktura studijskog smjera "Financije":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Investicijsko bankarstvo 6 Fiskalna politika 5
Suvremena financijska tržišta 6 Međunarodne financije 5
Regulacija i nadzor financijskog sektora 6 Upravljanje javnim dugom 5
Monetarna analiza 6 Međunarodni aspekti oporezivanja 5
Osiguranje i rizici 6  
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija