Dora Gaćeša, mag. oec.

Povratak na katedru
Dora Gaćeša, mag. oec.
Ime i prezime
Dora Gaćeša
Kabinet
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Trenutno nema podataka
Biografija
Ime i prezime: Dora Gaćeša
E-mail: dgacesa@efzg.hr
Radno mjesto: asistentica na projektu

Naziv projekta (hr): Ispitivanje stavova djece u Hrvatskoj o matematici - Razvoj marketinških strategija za veću uspješnost kurikularne reforme
Naziv projekta (eng): Croatian school children's attitudes about mathematics - evaluation and outreach strategies for more effective curriculum reform
Akronim: Math Attds
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta: 01.10.2019. - 01.05.2023.
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić
Suvoditelj projekta: Dr. Dario Cvenček (University of Washington)

Europass CV - HR
Europass CV - ENG