Održan transnacionalni sastanak u okviru projekta DIGI4Teach

U okviru projekta strateškoga partnerstva, razmjene dobre prakse pod nazivom „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ (akronim: DIGI4Teach) koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja) 26. i 27. studenoga 2020. godine održan je uvodni transnacionalni projektni sastanak.

Na transnacionalnom su sastanku predstavljeni okvir i tijek projektnih aktivnosti, opće ugovorne obveze, financijski aspekti implementacije ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i obveze diseminacije aktivnosti i rezultata. U okviru radnoga dijela sastanka iznosila su se i iskustva postojeće upotrebe digitalnih alata u području strukovnoga obrazovanja, diskutirane su mogućnosti i izazovi poučavanja u kontekstu digitalne transformacije te su kao rezultat aktivne rasprave prezentirani zaključci kako se uspješno nositi s izazovima koji se mogu očekivati u budućnosti. Također, sudionicima su predstavljeni budući koraci odnosno aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekta, a odnose se na zajednička osposobljavanja nastavnika uključenih u projektne aktivnosti. Nositelj odnosno koordinator projekta je Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet koji je bio domaćin ovoga sastanka. Sastanak je pozdravnom riječi otvorila prodekanica izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, a zatvorila ga je prodekanica izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić. Prodekanice su čestitale svim organizacijama uključenima u ovaj projekt te su poželjele puno uspjeha u provođenju projektnih aktivnosti. Sastanak je moderirala voditeljica projekta doc. dr. sc. Nikolina Dečman, dok su sve članice projektnoga tima Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirale ranije navedene teme.

Transnacionalni sastanak održan je u virtualnom okruženju putem Google Meet platforme. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija uključenih u konzorcij: Cracow University of Economics (PL), Osnabrück University of Applied Sciences, Faculty of Management, Culture and Technology (DE), Sveučilište u Beogradu, Ekonomski fakultet (RS), Prva ekonomska škola, Druga ekonomska škola i Treća ekonomska škola iz Zagreba, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola iz Samobora te Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Projekt DIGI4Teach započeo je 1. studenoga 2020., a vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci. Glavni ciljevi projekta uključuju unaprjeđenje nastavničkih vještina i načina poučavanja u različitim ekonomskim disciplinama s posebnim naglaskom na eru digitalizacije i to dijeljenjem postojećih dobrih praksi među projektnim partnerima te analizom upotrebe novih digitalnih tehnologija za učenje i poučavanje u strukovnom obrazovanju ekonomista. Očekuje se da će razmjena dobre prakse između projektnih partnera odgovoriti na izazove vezane uz upotrebu digitalne tehnologije u nastavi ekonomskih disciplina i na taj način omogućiti učenicima da budu spremniji na izazove koji ih očekuju na višim razinama obrazovnoga sustava kao i na tržištu rada. S obzirom na postavljene ciljeve, ugodnu radnu atmosferu za cijelo vrijeme trajanja transnacionalnoga sastanka kao i uključivanje svih predstavnika organizacija uključenih u konzorcij u aktivnu diskusiju, očekuje se da će partnerstvo između visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova doprinijeti razvoju nastavničkih vještina koje će potaknuti kreativno razmišljanje i dodatno podržati poduzetnički duh učenika i studenata strukovnoga obrazovanja.

Nakon održanoga transnacionalnog sastanka slijede pripreme za održavanje aktivnosti učenja i poučavanja koje su planirane za 2021. godinu. Više informacija o samome projektu te o aktivnostima projekta dostupno je na službenoj internetskoj stranici projekta (LINK).