Doc. dr. sc. Petra Barišić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Petra Barišić
Ime i prezime
Petra Barišić
Kabinet
224
Konzultacije
  • Četvrtak: 10:00-12:00
Biografija
Doc. dr. sc. Petra Barišić docentica je na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je kao izvrstan student završila diplomski studij Poslovne ekonomije, specijalistički poslijediplomski studij Menadžment turizma i Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije. Magistrirala je na temu “Vizualni identitet i imidž turističke destinacije“, a doktorirala na temu „Utjecaj društvenih medija na proces odabira turističke destinacije“.
2008. godine zapošljava se u Centar banci d.d. u Zagrebu, a godinu kasnije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Na matičnom fakultetu izvodi nastavu na kolegijima Turizam, Prometna politika u turizmu, Poslovanje poduzeća u putničkom prijevozu, Promocija u turizmu i Menadžment zračnog prometa. Osim na matičnom fakultetu predavala je i na Conrad N. Hilton College of Hotel & Restaurant Management, University of Houston.
Dobitnica je stipendije Zagrebačke županije temeljene na kriteriju izvrsnosti, te četiri stipendije Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno usavršavanje u inozemstvu: University of Houston, SAD; Coimbra College of Education, Portugal; Le Harve University, Francuska; Athens Institute for Education and Research, Grčka.
Autor je i koautor velikog broja znanstvenih i stručnih radova, te poglavlja u knjigama. Recenzent je za vodeće svjetske časopise iz područja turizma i menadžmenta kao što je Tourism Management. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima („Istraživanje tržišta u funkciji razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj“, „Uloga kontrolinga i IT potpore u nefinancijskom izvještavanju u turizmu“ i „Brendiranje turističke destinacije: analiza uspješnosti brenda u kontekstu procesa brendiranja destinacije“), profesionalnim radionicama, seminarima, međunarodnim skupovima, forumima i edukacijskim programima koje su organizirala istaknuta sveučilišta, profesionalna društva i poduzeća (Europe Travel Commision, IEDC Bled School of Management, IJAS, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, UNWTO i dr.). Aktivno vlada engleskim i talijanskim jezikom.