Faculty of Economics & Business - Zagreb

CV

Silvije Orsag rođen je 17.12.1956. državljanin RH, Hrvat. Gimnaziju je završio u Zagrebu. 1975. upisao je Ekonomski fakultet – Zagreb. 1985. postigao je stupanj magistra, a 1992. stupanj doktora ekonomskih znanosti, obranivši disertaciju 'Optimalizacija financijske strukture poduzeća'.
Nakon studija zaposlio se u 'Rade Končar'. 1980. izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu gdje neprekidno radi od 01.01.1981. U ožujku 1999. izabran je u izvanrednog profesora.
Izvodi nastavu na kolegiju 'Upravljanje financijama poduzeća' i 'Financijsko upravljanje poslovnim kombinacijama' na Ekonomskom fakultetu. Suvoditelj PDS “Financije poduzeća” i nositelj kolegija iz eksterne i interne financijske analize. Nositelj kolegija Upravljanje financijama poduzeća na svim PDS Ekonomskog fakulteta. Predavao je i na PDS u Rijeci i Osijeku, a nositelj je kolegija Financije na DSM FER-a.
Ostvario je suradnju s više organizacija, (HZRiF, Zveza ekonomistev Slovenije, Institut za javne financije, Institut za ekonomska istraživanja HAZU, Komisija za vrijednosne papire RH i druge). Član je izdavačkog odbora časopisa RIF. Osnivač je i predsjednik HUFA-e. 2000. godine izabran je za člana Savjeta HNB. Član International WHO´S WHO Historical Society
Sudjelovao je u radu više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Aktivan je u stvaranju domaće financijske profesije (edukacija brokera, specijalista u bankarstvu, osiguranju i investicijskih savjetnika). Autor je programa osposobljavanja investicijskih savjetnika i idejni autor programa osposobljavanja Financijskih analitičara koji korespondira s programom EFFAS i CFA.
Radove je objavio časopisima RIF, Ekonomski analitičar, Banka, Ekonomija, Acta turistica, Prizma i Poduzetništvo. Napisao je veći broj knjiga, simpozijskih referata, odrednica u rječnicima, članaka i recenzija.