Napredna industrijska ekonomija

Predavač: Prof.dr.sc. Lorena Škuflić


Opis kolegija 
 
Kolegij započinje  predavanjem u kojem se studente upoznaje s teorijskim osnovama industrijske organizacije prema različitim ekonomskim školama, kao i s teorijom konkurentnosti.  Razumijevanje  pojma konkurentnosti ključno je za razvoj poduzeća i definiranje njegove strategije prilikom određivanja cijene, odabira kvalitete proizvoda, donošenje odluke o ulasku na tržište, visini izdataka za istraživanje i razvoj, kao i oglašavanje, te stjecanja visoke razine konkurentnosti.  Teme koje se analiziraju uključuju horizontalna spajanja, vertikalna spajanja, koncerne, kartele, cjenovnu diskriminaciju.  Ovaj kolegij ima za cilj da studenti steknu znanja o analizama tržišta i konkurencije na tom tržištu, te kako i na koji način se poduzeća natječu, koliko je jaka konkurenciju i na koji način se može utjecati na jačinu te konkurencije. Kakav je utjecaj konkurencije na performanse industrije,  pojedino poduzeće i potrošača.  Kroz čitav kolegij naučeno se nastoji povezati primjerima iz realnog sektora u zemlji i inozemstvu.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • stjecanje teorijskog znanja iz područja industrijske ekonomije
 • razvijanje analitičkog načina razmišljanja potrebnog za razumijevanje industrijskih struktura i ponašanja poduzeća
 • kritički pristup vrednovanja ishoda različitih tržišnih struktura na ekonomske jedinice i strukturu gospodarstva
 • razumijevanje konkurencije i posljedica tržišne moći na pojedinu industriju
 • shvaćanje mogućnosti i ograničenja utjecaja nositelja ekonomske politike na pojedinu industrijsku granu u suvremenom globaliziranom gospodarstvu
 
 
Ishodi učenja
 
 • uspješno savladavanje terminologije i naprednih teorijskih znanja iz područja industrijske ekonomije i politike
 • znati primijeniti mikroekonomsku analizu na sektorsku ekonomiju
 • moći evaluirati doprinos teorijskog znanja na shvaćanje i objašnjavanje industrijske strukture pojedinog gospodarstva   
 • uspješno analizirati utjecaj ključnih varijabli iz okruženja na poslovnu perspektivu poduzeća, industrije u kojoj djeluje i cjelokupnog gospodarstva
 • znati primijeniti stečena znanja i vještine za definiranje i rješavanje stvarnih problema u različitim djelatnostima gospodarstva
 • donositi kvalitetne i argumentirane poslovne odluke
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci