Globalizacija i liberalizacija tržišta

Predavač: izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan


Opis kolegija
 
U kolegiju će se promatrati utjecaj globalizacije (male ekonomije: velike ekonomije) i regionalna integracija kao i međunarodne ekonomske integracije: teorijske koncepcije i implementacija teorijskih načela. Analizirati će se liberalizacija tržišta i učinci na gospodarstva, WTO regulative i implikacije za razvijene i nerazvijene zemlje u svijetu (Doha runda pregovora). U kolegiju će se obraditi i liberalizacija  tržišta kapitala (argumenti za i protiv), učinci liberalizacije tržišta kapitala na stabilnost, rast i siromaštvo i direktne eksternalije povezane s tokovima kapitala. Analizirati će se nesavršene informacije, ponašanje investitora, intervencija vlade te stabilizacija, liberalizacija i dinamika rasta u svijetu.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz  globalizacije svjetske ekonomije i liberalizacije globalnih tržišta
 • razvoj vještina analize učinaka globalizacije svjetske ekonomije i liberalizacije tržišta kapitala na stabilnost, rast i siromaštvo
 • kritičko, strateško promišljanje o ulozi međunarodnih organizacija, institucija i politika u gospodarskom napretku te u premošćenju globalnog razvojnog jaza
 • stjecanje sposobnosti ekonomske analize i izrade strategije odlučivanja u nacionalnim i međunarodnim organizacijama
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe odlučivanja i rješavanja posljedica globalizacije i liberalizacije tržišta
 
 
Ishodi učenja
 
 • ocijeniti utjecaj čimbenika globalizacije i liberalizacije globalnih tržišta na mala i velika gospodarstva u svijetu
 • kritički prosuditi alternativne opcije strategija za mala i velika gospodarstva u svijetu
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena na razvijene i nerazvijene zemlje u svijetu
 • analizirati i argumentirati strategije ulaska u regionalne integracije u svijetu i implikacije na  rast gospodarstava
 • kritički promišljati o ekonomskoj analizi i donošenju odluka u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, kao što su multinacionalne kompanije, financijske institucije, konzultantske tvrtke, kao i vladine agencije i savjetodavne agencije
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • izrada eseja