Strategija i korporativno upravljanje

Predavač: Prof.dr.sc. Darko Tipurić


Opis kolegija

Kolegij je namijenjen studentima koji želi steći napredna znanja u području strategije i korporativnog upravljanja. U okviru kolegija studenti će biti upoznati s dominantnim teorijskim pristupima i temeljnim istraživačkim pitanjima strategije i korporativnog upravljanja. Kolegiji će se posebno baviti razlikama između postojećih sustava korporativnog upravljanja – otvorenog (angloameričkog) i zatvorenog (kontinentalnog) sustava te specifičnostima mehanizama korporativnog upravljanja i strateškog odlučivanja u njima. Na kolegiju će se posebna pažnja posvetiti korporativnom upravljanju u tranzicijskim zemljama, a studenti će imati priliku upoznati se primjerima najbolje prakse korporativnog upravljanja.

Ciljevi učenja

 • usvajanje novih i naprednih znanja iz područja strategije i korporativnog upravljanja
 • prepoznavanje ključnih pravnih, političkih i ekonomskih obilježja različitih sustava korporativnog upravljanja
 • poticanje kritičkog promišljanja o ulogama odbora u strateškom upravljanju
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe strateškog planiranja
 • kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima i nedostacima primjene određenih strateških opcija

Ishodi učenja
 • kritički evaluirati kvalitetu objavljenih istraživanja iz područja strategije i korporativnog upravljanja te njihov utjecaj i važnost za praksu
 • razumjeti kako tržišno okruženje i propisi u različitim zemljama utječu na korporativno upravljanje i strateško planiranje
 • komentirati aktualna pitanja u korporativnom upravljanju u zemlji i svijetu
 • razumjeti i biti u mogućnosti primijeniti različite analitičke tehnike strateškog planiranja
 • prepoznati loše prakse korporativnog upravljanja

Oblici nastave
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize studija slučaja
 • samostalni zadaci