Suvremena financijska intermedijacija

Predavač: Prof.dr.sc. Ivan Lovrinović


Opis kolegija
 
Studenti će biti upoznati sa suvremenim financijskim sustavima i njihovim osnovnim značajkama. Analizirat će se utjecaj regulatornih zahtjeva na poslovanje različitih financijskih posrednika. Prezentirat će se uzroci promjene poslovnih modela prije svega u bankarstvu gdje je model „originate-to-hold“ prerastao u „originate-to-distribute“ te posljedice na strukturu bilanci banaka i način upravljanja rizicima. Poseban naglasak će biti na analizi fenomena sekuritizacije, njenih oblika i utjecaja koje ima na financijske institucije, regulatorni okvir i stabilnost cjelokupnog financijskog sustava. Razmatrat će se položaj malih financijskih institucija, sustavi zaštite korisnika financijskih proizvoda, etičnost u financijama i utjecaj novih tehnologija na financijsku intermedijaciju.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz područja financijske intermedijacije
 • kritičko promišljanje o uzrocima suvremenih promjena u financijskom posredovanju i njihovim učincima na izabrane gospodarske sustave
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu i primjenu suvremenih modela i tehnika financiranja kod različitih financijskih institucija
 • stjecanje sposobnosti za prepoznavanje prilika za strateško pozicioniranje i prilagodbu financijskih institucija dinamičnim tržišnim promjenama
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u financijskim institucijama
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj različitih čimbenika iz okruženja na poslovanje financijskih institucija
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na modele i tehnike financiranja kod različitih financijskih institucija
 • kritički prosuditi alternativne kanale distribucije financijskih proizvoda
 • ocijeniti utjecaj novih financijskih proizvoda na stabilnost financijskih tržišta i gospodarstva
 • kreirati i prezentirati strategiju ulaska na nova tržišta i pozicioniranja pojedinih financijskih institucija u ovisnosti o karakteristikama gospodarskog sustava
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva