Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                          
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Financijska uslužna djelatnost prof. dr. sc. Alen Stojanović 30 6
Središnje bankarstvo i novčana politika prof.dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Marijana Ivanov
30 6
Bankovni menadžment                                    prof. dr. sc. Alen Stojanović 30 6
Korporacijske financije prof. dr. sc. Silvije Orsag 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Računovodstvo i revizija financijskih institucija prof. dr. sc. Danimir Gulin                   
prof. dr. sc. Lajoš Žager
20 4
Regulacija i nadzor financijskog sektora izv. prof. dr. sc. Anita Pavković 20 4
Nebankovne financijske institucije doc. dr. sc. Jakša Krišto 20 4
Financijska tržišta i investicijska analiza prof. dr. sc. Zdenko Prohaska 20 4
Informacijske tehnologije u bankarstvu prof. dr. sc. Ivan Strugar 20 4
Upravljanje rizicima u financijskim institucijama prof. dr. sc. Drago Jakovčević 20 4
Financijska struktura EU

prof. dr. sc. Alen Stojanović

20 4
Izvedenice prof. dr. sc. Silvije Orsag 20 4
Kvantitativne metode u financijama prof. dr. sc. Nataša Erjavec 20 4
Financijske usluge II (izabrane teme) prof. dr. sc. Alen Stojanović 20 4
   
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Financijske institucije i tržišta prof. dr. sc. Alen Stojanović
Monetarna politika prof. dr. sc. Marijana Ivanov                                  
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić