Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Urbana ekonomika

Predavač: prof.dr.sc. Josip Tica

Opis kolegija: Tržište kao determinanta razvoja gradova. Prirodno povijesni čimbenici razvitka gradova. Čimbenici lokacije. Suburbanizacija i moderni gradovi. Korištenje zemljišta i zoniranje. Teorija opće ravnoteže u urbanom razvitku. Tržište stambenog i poslovnog prostora. Determinante ponude i potražnje tržišta stambenog i poslovnog prostora. Distribucija dohotka i korisnosti u prostoru. Eksternalije. Problemi urbanog prometa. Optimalna veličina grada. Optimalizacija odnosa grada i okruženja.