Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Regionalna politika Europske unije i Hrvatske

Predavač: prof.dr.sc. Vladimir Čavrak

Opis kolegija: Pojam regije i regionalnog razvitka. Regionalni problemi. Regionalna ekonomska struktura i metode analize. Regionalna ekonomska politika, disproporcije i konvergencija. Politika upotrebe prostora i lokacijska politika. Regionalni razvoj Hrvatske. Ekonomske integracije i regionalna politika. Modeli, metode i instrumenti usmjeravanja razvitka lokalnih zajednica. Fondovi za regionalni razvoj. Instrumenti i metode razvitka lokalnih zajednica u EU. Mogućnosti lokalnog razvitka u Hrvatskoj. Financiranje regionalnog i lokalnog razvoja iz fondova EU – opći pristup. Načini i procedure „povlačenja“ sredstava iz fondova EU. Izrada aplikacija za sredstva u različitim fondovima.
PREZENTACIJE

Regionalna politika EU i Hrvatske