Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Upravljanje lokalnim financijama

Predavač: prof.dr.sc. Vesna Vašiček, prof.dr.sc. Anto Bajo

Opis kolegija: Lokalne javne financije. Budžetiranje. Proračun kao ekonomski instrument lokalne samouprave. Proračun kao financijski plan, strateški dokument i pravni akt. Vrste proračuna. Transparentni proračunski proces. Proračunska poruka. Javna tribina. Programski proračun. Definiranje programa, potprograma i projekata. Program kapitalnih ulaganja. Koraci pri izradi programa kapitalnih ulaganja. Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj. Lokalni porezi i raspodjela zajedničkih poreznih prihoda. Financiranje iz fondova EU – financijski i proračunski učinci. Analiza financijskih mogućnosti jedinica lokalne samouprave. Utvrđivanje prioritetnih projektnih zahtjeva. Vrste, načini i metode financiranja kapitalnih ulaganja lokalne samouprave. Nacrt kapitalnog programa i proračunskih dokumenata. Primjena i praćenje kapitalnog proračuna. Kreditna sposobnost i upravljanje dugom lokalne samouprave. Kratkoročno i dugoročno financiranje lokalne samouprave. Kreditna analiza. Municipalne (gradske) obveznice. Upravljanje proračunskim procesom. Lokalne riznice – upravljanje javnim izdacima podržano financijskoračunovodstvenim informacijskim sustavom. Financijski i statistički izvještaji lokalnih zajednica. Financijska analiza. Fiskalni pokazatelji. Koraci u izradi fiskalnih pokazatelja.
PREZENTACIJE

Zakonski okvir i obilježja proračuna

Ustroj unutarnje kontrole u javnom sektoru prema zahtjevima EU

Fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj Hrvatske na putu u EU