Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Pravo osiguranja i reosiguranja

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Marijan Ćurković

Suradnik u nastavi: mr. sc. Hrvoje Pauković

Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja : uvod u pravo osiguranja (sustav hrvatskog prava osiguranja, statusno, posredničko, imovinsko pravo, klasifikacija osiguranja); ugovor o osiguranju (autonomna pravna vrela, sudska i arbitražna praksa, harmonizacija prava osiguranja i europsko pravo osiguranja osigurateljeve obveze na isplatu osigurnine: odštetna i neodštetna osiguranja, stranke ugovora) ; prava i obveze stranaka ; ugovor o reosiguranju; « case study «