Promocija novog zn. časopisa InterEU Law East

 
Promocija novog znanstvenog časopisa InterEU Law East
 
Promocija časopisa InterEu Law East održat će se 26.06.2014. godine u 11.30 sati u Knjižnično dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta – Zagreb.
 
InterEU Law East je znanstveni časopis u nakladi Ekonomskog fakulteta - Zagreb, u kojemu se objavljuju radovi iz područja prava i ekonomije s međunarodnim fokusom, a osobito radovi u kojima se izlaže problematika pravnih i ekonomskih aspekata Europske unije i ostalih tržišnih integracija, tržišne slobode i ograničenja, pravo konkurencije i intelektualnog vlasništva, pravo društava i korporativno upravljanje, međunarodna trgovina, te međunarodno privatno i javno pravo.
 
Časopis je nastao uz potporu Europske unije, u okviru Tempus projekta European and International Law Master Program Development in Eastern Europe i Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Službene stranice časopisa:
default.aspx?id=20454