Veleprodajno i maloprodajno poslovanje

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Veleprodajno i maloprodajno poslovanje
Bodovi  6
Šifra kolegija:  58519
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godini/ I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Sanda Renko
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Sanda Renko, Doc. dr. sc. Ivan Kovač
Asistenti:  Dr. sc. Milivoj Marković
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  40
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


     
Nastavni ciljevi:
Stjecanje znanja potrebnih za poslovno odlučivanje u djelatnosti trgovine, previđanje tržišnih šansi i rizika, organizaciju i kontrolu izvođenja poslovnih procesa u trgovini, odabir strategija razvoja trgovačke djelatnosti.
Program predmeta:
1.Uloga i ciljevi trgovine i trgovačkog poslovanja u gospodarstvu zemlje
2.Obilježja trgovine na veliko i trgovine na malo
3.Marketinška koncepcija trgovinskog poslovanja
4.Strategija kanala distribucije
5.Strateško planiranje u trgovini
6.Strateško planiranje i organizacija maloprodajnog poslovanja
7.Tipologija maloprodajnih objekata
8.Ponašanje potrošača u maloprodaji
9.Poslovni procesi i tehnika izvršenja veleprodajnih trgovačkih transakcija
10.Poslovni procesi i tehnika izvršenja maloprodajnih trgovačkih transakcija
Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, vježbe, pisani radovi i rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad.
Obavezna literatura:
Kotler, P., Lane Keller, K.: Upravljanje marketingom, Zagreb, MATE, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2008., poglavlja: Razvijanje strategija i program određivanja cijene (poglavlje 14); Oblikovanje i upravljanje mrežom vrijednosti i kanalima (poglavlje 15); Upravljanje maloprodajom, veleprodajom i logistikom (poglavlje 16)
Segetlija, Z., Lamza-Maronić, M.: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1999., str. 123-233
Habek M. redaktor: Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje, RRIF, Zagreb,  2002., str. 1-13, 77-116, 143-171,199- 221
Dodatna literatura:

Segetlija, Z., Lamza-Maronić, M.:  Marketing trgovine, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1996.
Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2006.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje osvrta na aktualne teme. Eventualno sudjelovanje u izradi različitih projekata, u terenskim istraživanjima (ankete, snimanja cijena i sl.) uz računalnu podršku za prezentacije i analize.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Konačna ocjena formira se na temelju pismenog i usmenog ispita, te uz uvažavanje kvalitete održanog seminara i aktivnost na nastavi. Posebno je poželjno samoinicijativno prikupljanje podataka i priprema za pojedine nastavne jedinice (primjerice sudjelovanje u obradi rezultata terenskih istraživanja).
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-