Poslovno upravljanje u trgovini

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Poslovno upravljanje u trgovini
Bodovi  6
Šifra kolegija:  58518
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godina / II. semestar
Web stranice kolegija:  
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Doc. dr. sc. Dario Dunković
Izvođači kolegija:  Doc. dr. sc. Dario Dunković, Dr. sc. Kristina Petljak
Asistenti:

 Dr. sc. Kristina Petljak

Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij Poslovne Ekonomije
Smjer studija:  Trgovine
Ukupno sati nastave:  40
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


     
Nastavni ciljevi:
Razlozi za proučavanje poslovnog upravljanja u trgovini su; utjecaj trgovine na gospodarstvo, njene funkcije u distribuciji i složenost odnosa s dobavljačima. Predmet je oblikovan tako da pomogne studentima steći menedžerske vještine potrebne prije pokretanja trgovinskog poduzeća i tijekom njegovog poslovanja. Objasnit će se kako znanost o menedžmentu doprinosi djelotvornom korištenju resursa trgovinskih organizacija i kako menedžerska sposobnost upravljanja temeljnim menedžerskim funkcijama u trgovini može utjecati na uspješnost trgovinske organizacije. Raspravit će se suvremene teorije menedžmenta i pristupi u analizi poslovnog upravljanja, te praksa suvremenog poslovnog upravljanja u trgovini, da bi se studente naučilo kako se baviti sa rastućim problemima i izazovima trgovine, kao što su: unapređenje i održavanje konkurentskih prednosti, upravljanje novim informacijskim tehnologijama, razvoj velikih svjetskih trgovinskih poduzeća i menedžment ljudskih resursa u trgovini. Studenti će naučiti temeljna načela i bit će sposobni primijeniti složenije tehničke aspekte u trgovini, kao što su: analiza tržišta, robno budžetiranje, planiranje asortimana, formiranje cijena i analiza financijskih izvještaja. Kod studenata će se razviti sposobnost razmišljanja i djelovanja poput trgovinskih menedžera, u teškoj i neizvjesnoj okolini, tako da će biti u stanju procjenjivati složene i promjenjive trgovinske situacije, određivati najbolje trgovinske strategije za te situacije i te strategije učinkovito provoditi.
Program predmeta:
1. Osnove i posebna obilježja trgovine i menedžmenta trgovine
2. Razvoj planova i strateško planiranje u trgovini
3. Određivanje ciljnih kupaca i prikupljanje informacija potrebnih u razvijanju i modificiranju trgovinskih strategija
4. Organiziranje i menedžment ljudskih resursa u trgovini
5. Vođenje i motiviranje ljudskih resursa i komuniciranje unutar trgovinskih organizacija
6. Operacije, menedžerski informacijski sustavi i kontrola u trgovinskim organizacijama
7. Financijska analiza i financijski menedžment u trgovini
8. Upravljanje trgovinskom robom i formiranje cijena u trgovini
9. Komuniciranje s kupcima
10.Upravljanje globalnim širenjem trgovinskih poduzeća
Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava (analiza slučajeva).
Obavezna literatura:
Dunković, D. (2015) Poslovno upravljanje u trgovini, sveučilišni udžbenik. Ekonomski fakultet Zagreb.
Dodatna literatura:

Levy, M., Weitz, B., Grewal, D. (2013) Retailing Management, 9th ed. McGraw-Hill.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Pisanje osvrta na aktualne teme.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi tijekom pedagoškog rada sa studentima. Tijekom semestra bit će održana dva pismena ispita prema terminima koji će biti naznačeni u rasporedu predavanja, te jedan sveobuhvatni završni ispit. Konačna ocjena sudenta ovisit će o sljedećem; pismeni ispit I – 15 %, pismeni ispit II – 15 %, završni ispit 40 %. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanju – 15 % i prisustvovanje na seminarskoj nastavi i prezentacija seminarskog zadatka – 15 %.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-