Ekonomika elektroničke trgovine

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Ekonomika elektroničke trgovine
Bodovi  5
Šifra kolegija:  83140
Status kolegija:  izborni 
Godina i semestar studija: 1.godina/ II. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Nikola Knego
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Nikola Knego, Izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević
Asistenti:  Mia Delić, mag. oec.
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


     
Nastavni ciljevi:
Razumijevanje uloge i značenja elektroničke trgovine kao najbrže rastućeg segmenta trgovine u suvremenom trgovinskom poslovanju.
Stjecanje znanja o položaju e-trgovine u poslovnoj strategiji poduzeća te ovladavanje vještinama za razumijevanje modela elektroničke trgovine, vrsta i uloge posrednika u elektroničkoj trgovini. Ovladavanje znanjem za razumijevanje poticaja i zapreka u razvoju elektroničke trgovine te tijeka poslovnog procesa u elektroničkoj trgovini. Stjecanje specifičnih znanja o principima formiranja asortimana, strategijama formiranja cijena, utjecaju elektroničke trgovine na društveno okruženje te građenja povjerenja kupaca i odnosa s kupcima u elektroničkoj trgovini.
Program predmeta:
1. Uvod u elektroničku trgovinu
2. Poticaji i zapreke razvoju elektroničke trgovine
3. Tijek poslovnog procesa u elektroničkoj trgovini
4. Principi formiranja asortimana u elektroničkoj trgovini
5. Strategija formiranja cijena u elektroničkoj trgovini
6. Povjerenje kupaca i odnosi s kupcima u elektroničkoj trgovini
7. Utjecaj elektroničke trgovine na društveno okruženje
Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, vježbe, pisani radovi i rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad.
Obavezna literatura:
Vulkan, (2003), The Economics of E-Commerce : A Strategic Guide, Princeton University Press.
Turban et al., (2008), Electronic Commerce 2008: A Managerial Perspective, Prentice Hall
Dodatna literatura:

Baye, (2002), The Economics of the Internet and E-Commerce, Elsevier Science.
VanHoose, (2002), E-Commerce Economics, South-Western College,
Lubbe, Van H., (2003), The Economic and Social Impacts of E-Commerce, Idea Group Publishing.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje osvrta na aktualne teme. Eventualno sudjelovanje u izradi različitih projekata.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Konačna ocjena će se formirati na temelju tih provjera znanja kao i putem pismenog i usmenog ispita. Aktivno sudjelovanje u nastavi 30%. Pristupni rad 40%. Ispit 30%.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za upis predmeta:
-
Dodatne informacije:
-