Poslovanje u vanjskoj trgovini

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Poslovanje u vanjskoj trgovini
Bodovi  7
Šifra kolegija:  18280
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  2. godina / IV. semestar
Web stranice kolegija:  
Katedra:  Katedra za međunarodnu ekonomiju
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Božo Matić
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Božo Matić
Asistenti:  dr. sc.  Zoran Wittine
Vrsta studija:  Stručni studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovinsko poslovanje
Ukupno sati: 60
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


Nastava
Nastavni ciljevi:
Osposobiti polaznike za samostalan rad i poduzetništvo u vanjskoj trgovini. Naučiti studente vještinama i tehnikama pripreme, ugovaranja i izvršenja različitih vrsta vanjskotrgovinskih poslova (izvoza i uvoza robe, poslova vezane trgovine, reeksporta, lizinga, franšizinga i dr.). Cilj je i poučiti studente vještinama i tehnikama rada pratećih uslužnih djelatnosti u vanjskoj trgovini (tehnika poslovanja zastupnika, konsignacijska prodaja strane robe, poslovanje distributera i dilera i dr.).
Program predmeta:
Uvod u vanjsku trgovinu i vanjskotrgovinsko poslovanje; Vanjskotrgovinski, devizni i carinski sustav RH; Subjekti vanjske trgovine; Međunarodni trgovački običaji i pravila; Poslovna kultura i poslovno komuniciranje s inozemnim poslovnim partnerima; Poduzetništvo u vanjskoj trgovini; Poslovna dokumentacija u vanjskoj trgovini; Tehnika poslovanja kod redovitih poslova izvoza i uvoza; Tehnika pripreme, ugovaranja i izvršenja poslova vezane trgovine; Gospodarske usluge i djelatnosti u poslovanju s inozemstvom; Međunarodni sajmovi, međunarodne aukcije, međunarodne robne burze, međunarodne licitacije.
Nastavne metode:
Predavanja, seminari, praktičan rad, rasprave, rad sa studentima na konzultacijama.
Obavezna literatura:
Matić, B.: Vanjskotrgovinsko poslovanje; Sinergija, 2004.
Dodatna literatura:

Matić, B.: Međunarodno poslovanje; Sinergija, 2004.
Lazibat, T. i Kolaković, M.: Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave, te aktivno sudjelovanje u nastavi.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Dva kolokvija tijekom semestra te pismeni i/ili usmeni ispit.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za upis predmeta:
-
Dodatne informacije:
-