Regionalne ekonomske integracije

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Regionalne ekonomske integracije
Bodovi  4
Šifra kolegija:  58717
Status kolegija:  izborni
Godina i semestar studija:  3. i 4. godina / VI. i VIII. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za međunarodnu ekonomiju
Nositelj kolegija: Izv. prof.dr.sc. Vlatka Bilas
Izvođači kolegija: Izv. prof.dr.sc. Vlatka Bilas
Asistenti: Dr. sc. Sanja Franc
Vrsta studija:  Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija:  svi smjerovi
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


     
Nastavni ciljevi:
Stjecanje znanja iz područja teorije, analize i politike regionalnih integracija i bolje razumijevanje suvremenih procesa globalizacije i regionalnog povezivanja zemalja. Program nudi znanja iz širokog raspona problema koji su vezani uz regionalne integracije kao što su trgovina i trgovinska liberalizacija, izravne investicije, monetarna i financijska integracija. Specifična znanja stečena na ovom kolegiju osposobljavaju studente za rad u institucijama koje se izravno ili neizravno bave međunarodnim ekonomskim odnosima.
Program predmeta:
1. Multilateralizam i trendovi regionalizacije
2. Regionalizam današnjice i motivi regionalnog integriranja
3. Efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija
4. Efekti stvaranja monetarnih unija
5. Efekti liberalizacije kretanja kapitala
6. Efekti liberalizacije kretanja rada
7. Regionalne ekonomske integracije i zemlje u razvoju
8. Regionalne integracije i trgovina
9. Regionalne integracije i inozemna izravna ulaganja
10. Regionalne integracije i siromaštvo
11. Monitoring i upravljanje regionalnim integracijama
12. Analiza odabranih regionalnih ekonomskih integracija
Nastavne metode:
Predavanja, samostalna izlaganja studenata i rasprava. Pojedinačne i grupne konzultacije sa studentima.
Obavezna literatura:
1. Grgić, M. i Bilas, V. (2012) Teorija regionalnih ekonomskih integracija. Zagreb: Sinergija.
2. Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012) Regionalne ekonomske integracije u svijetu. Zagreb: Sinergija.
Dodatna literatura:

Balassa B., (1961),Theory of Economic Integration, London;  
Beetsma et al. (ed.), (2004): Monetary Policy, Fiscal Policies and Labour Markets: Macroeconomic Policymaking in the EMU. Cambridge: Cambridge University Press.;
Butti, M. (ed.), (2003): Monetary and Fiscal Policies in EMU: Interactions and Coordination. Cambridge: Cambridge University Press.; 
Christine Krieger –Boden,(2000), Globalization, Integration and Regional Specialization, Kiel Institut of World Economics, Kiel; 
Dean A. DeRosa, (1998), Regional Integration Arrangements: Static Eonomic Theory, Quantitative Findings and Policy Guidelines.;
Eijffinger, S. & Jakob de Haan, (2000): European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University Press.;
Frankel, J.A., ed.,(1997), Regionalization of the World Economy, Chicago;  
John H. Dunning, ed., Regions, Globalization and Knowlege-Based Economy, Oxford: Oxford University Press;  
Panagariya, A. (1999), The Regionalism Debate: An Overview, World Economy, Vol. 22, No. 4; 477-511;  
Pentecost, E. & van Poeck, A. (ed.), (2001): European Monetary Integration. Aldershot: Edward Elgar.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje, čitanje literature, pisanje i usmeno izlaganje seminarskih radova, polaganje ispita, kolokviji tijekom semestra.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Pismeni i usmeni
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
preporuka: Međunarodna ekonomija
Dodatne informacije:
Dodatne informacije mogu se naći na web stranicama izvođača nastave, preko e-mail adresa i na konzultacijama izvođača nastave.