Burza izbornih kolegija i upis smjerova studija 2022.

Burza izbornih kolegija za studente  koji u ak. god. 2022./2023. upisuju 3., 4. i 5. godinu Integriranog sveučilišnog studija održat će se putem posebnog modula, a termini odabira kao i sve potrebne informacije vezane uz provođenje odabira dostupne su ovdje.