Burza izbornih kolegija ak.god. 2021./2022.

Naslov: 

Burza izbornih kolegija za studente koji u ak. god. 2021./2022. upisuju 3., 4. i 5. godinu Integriranog sveučilišnog studija i do sada nisu ponavljali niti jednu godinu održat će se u ČETVRTAK, 09.09.2029.g. od 08:00 do 18:00 sati putem aplikacije za odabir, a sve informacije vezane uz provođenje odabira potražite na sljedećem linku>>>