Doc. dr. sc. Antonija Buljan

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Antonija Buljan
Ime i prezime
Antonija Buljan
Kabinet
406
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju putem e-maila i Google Meeta prema dogovoru.
Biografija
Antonija Buljan završila je osnovnu školu i Opću gimnaziju „Marko Marulić“ u Splitu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu - Split, smjer Financijski menadžment u lipnju 2015. godine. Dobitnica je državne stipendije za posebno nadarene studente, stipendije grada Splita, nagrade Splitsko-dalmatinske županije za studente s prosjekom 5.0. Dobitnica je i dekanove nagrade.  Od prosinca 2015. godine pohađa Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu-Zagreb. Od studenog 2016. godine radi kao asistentica na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Trenutno sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na kolegijima “Javne financije” te „Financiranje društvenih djelatnosti“. Aktivno sudjeluje na znanstveno-istraživačkim projektima, redovito pohađa različite radionice iz znanstveno-istraživačkog rada, posebice ekonometrijskih metoda. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Aktivno se služi engleskim i španjolskim, a pasivno talijanskim  i njemačkim jezikom.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG