Ekonomski fakultet - Zagreb

Sveučilišni specijalistički studiji

Sveučilišni specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova uz uvjet da ima najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.

Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog sveučiišnog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv specijalist odnosno specijalistica uz naznaku struke. Kratica naziva u oba slučaja je spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.
 
Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 35 sveučilišnih specijalističkih studija i 1 interdisciplinarni sveučilišni specijalistički studij. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.
 

Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij:
  • Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
  • Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog svjetskog jezika.
 
Obrazac prijave nalazi se na poveznici.


*Obavještavamo sve zainteresirane kandidate za upis na sveučilišne specijalističke studije da je
Natječaj za upis u akademsku godinu 2024./2025. raspisan s rokom za prijavu do 30. rujna 2024. godine, a nalazi se na poveznici: https://www.efzg.unizg.hr/natjecajSSS