11. Međunarodna znanstvena konferencija THE ENTERPRISE ODYSSEY

Međunarodna znanstvena konferencija THE ENTERPRISE ODYSSEY organizira se svake dvije godine počevši od 2002. godine. Obrađuje širok spektar tema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, a svaka se konferencija održava na određenu aktualnu ekonomsku ili poslovnu temu.

Do sada su se obrađene teme kao što su: integracija i disintegracija, upravljanje i poduzetništvo u turizmu, izazovi upravljanja i poslovanja u krizi, upravljanje i javne politike na putu do održive budućnosti, te vođenje, inovacije i razvoj odgovorne ekonomije. Radovi se recenziraju i objavljuju u Zborniku konferencije koji je referiran međunarodnim bibliografskim bazama EconLit, ProQuest i EBSCO, a odabrani radovi objavljuju se i u časopisima u izdanju Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Konferencija ima međunarodni programski odbor. 

Ove godine održava se 11. Međunarodna znanstvena konferencija THE ENTERPRISE ODYSSEY od 16.20. lipnja u Šibeniku, Hrvatska. Više informacija