Znanstvena studentska konferencija - SKEI 2020

Fakultet ekonomije i informatike, Sveučilište Novo Mesto, poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na znanstvenoj studentskoj konferenciji „5th International Scientific Student Conference-SKEI 2020“ koja će se održati 26.03.2020. godine.
 
Teme konferencije:
1. Ekonomija i globalizacija
2. Marketing
3. Poduzetništvo
4. Financije and računovodstvo
5. Poslovna informatika i računarstvo
6. Poslovno pravo
7. Obrazovanje
8. Zdravstvo
9. Sport i turizam
10. Informacijska tehnologija
  
Važni datumi:
- 10.02.2020 – predaja sažetka rada
- 6 March 2020 –  predaja finalnog rada
Registracija i predaja sažetka je putem sljedećeg linka: https://fei.uni-nm.si/skei_2020/.
 
Više informacija (PDF).
Sve upite poslati na mail: skei2020@uni-nm.si.