Upis i status SSI

Status studenta stječe se upisom na fakultet. Upisom na fakultet ostvaruju se određena prava, ali se generiraju i obveze.

Upis na studij i pravo prednosti pri upisu

Informacije o upisu na studij objavljuju se na internetskim stranicama Ekonomskog fakulteta – Zagreb i to: upis na integrirane i preddiplomske studije, upis na diplomske studije i  upisi na poslijediplomske specijalističke studije  te upisi na doktorske studije (Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij  Ekonomija i poslovna ekonomija i Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost)

Na navedenim stranicama dane su detaljne informacije o studijima, važnim datumima, uvjetima za upis u prvu godinu i upisnim kvotama, elementima vrednovanja, načinu prijavljivanja, postupku rangiranja kandidata, postupku upisa kao i o studentskim participacijama.

Sve informacije o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih i stručnih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb koji uključuje postupak prijave, odabir studijskog programa, rangiranja kandidata i objavu rang lista, objavljuju se na internetskoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU)).

Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu dobiti na službenim internetskim stranicama:

Kako je razredbeni postupak potpuno u nadležnosti prethodno navedenih tijela, Ekonomski fakultet - Zagreb ne daje informacije o provedbi razredbenog postupka, nema mogućnost utjecaja, kao ni nadležnost nad bilo kojim dijelom razredbenog postupka. U cijelom postupku upisa studenata u prvu godinu studija, Fakultet provodi samo postupak ovjeravanja dokumenata koji čine dosje studenta (indeks, matični, upisni i statistički listovi, potvrde, obrasci za X-ice (iksice), knjižnicu itd.).

Za sve poteškoće i sva pitanja vezana uz provedbu razredbenog postupka i državnu maturu, kandidati se obraćaju svojoj matičnoj srednjoj školi ili Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva ulica 4, 10000 Zagreb, telefonski broj INFO centra je (01) 4501-899. Za sve dvojbe, pitanja ili probleme vezane uz prijavu u NISpVU sustav, rad sa sustavom, polaganje ispita državne mature ili prijavu studijskih programa kandidatima je na raspolaganju CARNet Služba za podršku korisnicima, koju je moguće kontaktirati putem e-maila matura@skole.hr ili na broj telefona (01) 6661-500.

Kandidatima sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) se omogućuje izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da polože ispite državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe.

Više informacija može se pronaći u tekstu Natječaja za upis studenata u I. godinu studija za svaku akademsku godinu na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.