Služba za kadrovske i pravne poslove

Voditeljica Službe za kadrovske i pravne poslove
Sandra Bassegli Gozze, dipl. iur.

Soba 2, Tajništvo
Tel. 01 - 238-3178
E-mail: sbgozze@efzg.hr

Savjetnik za pravne poslove
Andrija Kovač, dipl. iur.
Soba 2, Tajništvo
Tel. 01 - 238-3178
E-mail: akovac@efzg.hr

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove
Natali Kurilj Periša, dipl. iur.

Soba 3, Tajništvo
Tel. 01 - 238-3210
E-mail: nkurilj@efzg.hr 

Stručni referent
Arijana Bašić Poslek

Soba 3, Tajništvo
Tel: 01 - 238-3191
Fax: 01-233 5633
E-mail: abasic@efzg.hr

Samostalna stručna suradnica za pravne i kadrovske poslove
Martina Nikl, dipl. iur.
Soba 3, Tajništvo
Tel. 01 - 238-3191
E-mail: mpelko@efzg.hr