Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Usluge

Usluge

knjiznica@efzg.hr


Opća pravila korištenja knjižnice i knjižničnog fonda:

Za torbe i jakne koristiti garderobu (izuzetak torba s laptopom).
Korisnici koji nisu članovi knjižnice moraju se javiti na pult za posudbu kako bi mogli koristiti knjižnicu i njezine usluge.
Za posudbu potreban indeks, a u iznimnim slučajevima dokument sa slikom.
Posudba i povrat se vrše na uređaju za samozaduživanje ili na pultu za posudbu.
Zakasnina se plaća gotovinom na pultu za posudbu.
Zakasnina se ne mora podmiriti odmah nakon povrata knjiga, ali bez podmirenja duga nije moguća nova posudba, odnosno nije moguće dobiti diplomu.
Produženje posudbe moguće obaviti na pultu za posudbu, telefonom ili e-mailom.
Za vrijeme praznika rok povrata se produžava za onoliki broj dana koliko je knjižnica zatvorena.
Pravila korištenja knjižnice i knjižnične građe definirana su Pravilnikom o radu KDC-a.

Redovna posudba knjiga:

Redovna posudba traje 30 dana uz mogućnost jednog produženja za 15 dana.
Knjige u otvorenom pristupu na lokacijama Spremište (SPR) i Udžbenici (U) korisnici sami pronalaze i posuđuju uz moguću pomoć dežurnih djelatnika.
Knjige u zatvorenim spremištu na lokaciji Depo III (D3) potrebno je unaprijed naručiti.
Istovremeno se mogu posuditi 3 knjige.
Zakasnina: 1 kuna po danu kašnjenja za svaku posuđenu knjigu.
 

Posudba BDIB zbirke:

BDIB zbirku čine udžbenici namijenjeni studijskom programu na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business.
Pravo posudbe imaju studenti BDIB studija, studenti na razmjeni, te ostali studenti koji slušaju pojedini kolegij na engleskom jeziku.
Prvenstvo posudbe imaju studenti BDIB studija.
Rok posudbe je 150 dana.
Nema ograničanja za broj posuđenih knjiga iz ove zbirke za studente koji imaju pravo posudbe.
Zakasnina: 1 kuna po danu kašnjenja za svaku posuđenu knjigu.

Posudba CD građe:

Posudba traje 3 dana.
Posuđuju se ocjenski radovi na CD-ima koji u signaturi imaju oznaku (e).
Moguće naručiti 5 radova za rad u knjižnici.
Istovremeno se mogu posuditi 3 CD-a (uz knjige).
Zakasnina 5 kuna po danu kašnjenja za svaki posuđeni CD.

Rad u čitaonici:

Čitaonički primjerci udžbenika s oznakon KDC nalaze se u policama ispod Galerije.
Čitaonički primjerci Referentne zbirke nalaze se u policama ispod Galerije.
Čitaonički primjerci WTO zbirke nalaze se u policama ispod Galerije.
Tiskane magistarske i doktorske radove potrebno je unaprijed naručiti.
Tiskane domaće i strane časopise potrebno je unaprijed naručiti.
Knjige iz otvorenog pristupa s oznakama SPR ili U mogu se koristiti bez posudbe.
Nakon korištenja građu ostaviti na kolicima ili pultu za posudbu.
Fotokopiranje – provjeriti s djelatnikom na pultu.

Naručivanje građe:

Građa se naručuje najmanje jedan dan unaprijed.
Naružbenice se predaju osobno na pultu za posudbu ili putem elektroničke pošte.
Naručuju se knjige iz zatvorenog spremišta s oznakom D3, tiskani časopisi i tiskani ocjenski radovi.
Naručuju se ocjenski radovi na CD-ima ukoliko će se koristiti 3 do 5 primjeraka za rad u knjižnici.
Obrazci za narudžbu se nalaze na dnu stranice.
 

Pitajte knjižničara:

Upit se šalje na skupni e-mail knjiznica@efzg.hr
Moguće naručiti građu za rad u knjižnici.
Moguće je zatražiti bilo kakvu informaciju o knjižničnim uslugama.
Moguće je zatražiti tematsko pretraživanje po važećem cjeniku.


Knjižnične radionice:

Radionice su besplatne i organiziraju se grupno ili individualno.
Adresa za prijavuknjiznica-tecajevi@efzg.hr
Radionice se mogu odnositi na neku od ponuđenih tema, ali je moguće dobiti prilagođeni sadržaj po potrebama korisnika ili profesora:

Knjižnične usluge: kako koristiti knjižničnu građu, katalog i uslugePočetni tečaj kojeg preporučujemo brucošima i studentima koji nisu upoznati s knjižnicom i predstavljamo im knjižnični prostor, pravila poslovanja, vrste građe, vrste knjižničnih usluga, pretraživanje knjižničnog kataloga.


Online baze podataka 1: dostupni izvori, načini pristupa i pretraživanje. Početni tečaj za studente koji se po prvi put susreću s elektroničkim izvorima podataka. Teorijska podloga i praktične vježbe pretraživanja na jednoj od dostupnih platformi. 


Online baze podataka 2: napredno pretraživanje i osnove bibliometrijeOsnovni bibliometrijski pokazatelji,  citiranost i rangiranje časopisa. Napredne tehnike pretraživanja. Praktična vježba na baziama WoS i/ili Scopus.


Citiranje i referenciranje. Teorijska podloga i upute o načinu citiranja i referenciranja literature kod pisanja znanstvenih i stručnih radova s naglaskom na Harvardski stil.


EU izvori podataka. Osnovni podaci o EU – EU Bookshop – Eurostat – Eurobarometer – tehnike pretraživanja i razumijevanje dobivenih podataka. Pregled ostalih relevantnih baza podataka i izvora podataka.

 


Međuknjižnična posudba:

Za kontakt i pitanja možete se javiti na knjiznica@efzg.hr.
Zahtijev za međuknjižničnu posudbu se nalazi u Obrascima na dnu stranice.

Na zahtijev druge knjižnice moguće je dobiti sljedeće vrste građe:
knjige, ocjenske radove u tiskanom ili elektroničkom formatu, fotokopije članaka iz tiskanih časopisa, članke u digitalnom obliku iz baza podataka na koje KDC ima pretplatu.

Na zahtijev djelatnika i studenata Fakulteta, KDC može posuditi građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozomstvu.
Troškove međuknjižnične posudbe za nastavno osoblje snosi Fakultet.

Cijene usluga definirane postojećim cjenikom.
 

Računala u knjižnici:

Računala u prostoru čitonice služe za individulani rad.
Računala u Računalnoj učionici (Dvorana 29) služe za grupni rad.
Prijava na svim računalima se vrši putem aai računa.
 

Obrasci:

 NARUDŽBA KNJIŽNIČNE GRAĐE: knjige, magistarski radovi i disertacije           doc pdf
 NARUDŽBA KNJIŽNIČNE GRAĐE: časopisi doc pdf
 UPIS PRIVREMENIH KORISNIKA: status gosta doc pdf
 UPIS REDOVNIH KORISNIKA: studenti Fakulteta doc pdf
 UPIS PRAVNIH OSOBA doc pdf
 LIBRARY REGISTRATION FORM doc pdf
 ZAHTJEV ZA MEĐUKNJIŽNIČNU POSUDBU: iz drugih knjižnica doc pdf