Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Usluge

Usluge

Opća pravila korištenja knjižnice i knjižničnog fonda:

Za veće torbe i jakne koristiti se garderoba (izuzetak torba s laptopom).
Korisnici koji nisu članovi knjižnice moraju se javiti na pult za posudbu kako bi mogli koristiti knjižnicu i njezine usluge.
Za korištenje usluga i knjižnične građe KDC-a korisnik je dužan predočiti indeks i/ili osobnu iskaznicu i/ili putovnicu i/ili e-indeks (x-ica), izuzevši Računalnu radionicu gdje je dužan predočiti isključivo indeks ili e-indeks (x-ica).
Posudba i povrat se vrše na uređaju za samozaduživanje ili na pultu za posudbu.
Zakasnina se plaća gotovinom na pultu za posudbu. Ukoliko zakasnina nije podmirena onemogućena je daljnja posudba.
Produženje posudbe moguće obaviti na pultu za posudbu, telefonom ili e-mailom.
Za vrijeme praznika rok povrata se produžava za onoliki broj dana koliko je knjižnica zatvorena.
Pravila korištenja knjižnice i knjižnične građe definirana su Pravilnikom o radu KDC-a.

Redovna posudba knjiga:

Redovna posudba traje 30 dana uz mogućnost jednog produženja za 15 dana.
Knjige u otvorenom pristupu na lokacijama Spremište (SPR) i Udžbenici (U) korisnici mogu pronalaziti samostalno ili uz pomoć dežurnih djelatnika.
Knjige u zatvorenim spremištu na lokaciji Depo III (D3) potrebno je unaprijed naručiti.
Istovremeno se mogu posuditi 3 knjige.
Zakasnina: 1 kuna po danu kašnjenja za svaku posuđenu knjigu.
 

Posudba BDIB zbirke:

BDIB zbirku čine udžbenici namijenjeni studijskom programu na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business.
Pravo posudbe imaju studenti BDIB studija i studenti koji slušaju pojedini jedan ili više BDIB kolegija.
Prvenstvo posudbe imaju studenti BDIB studija.
Rok posudbe je 150 dana.
Za BDIB studente nema ograničenja posudbe iz BDIP zbirke.
Zakasnina: 1 kuna po danu kašnjenja za svaku posuđenu knjigu.

Posudba CD građe:

Posudba traje maksimalno 3 dana.
Građa se naručuje najmanje jedan dan unaprijed. Obrasci za narudžbu nalaze se na dnu stranice.
Posuđuju se završni radovi i disertacije na CD-ima koji u signaturi imaju oznaku (e).
Moguće naručiti i posuditi do 5 radova (bez obzira na broj posuđenih tiskanih publikacija).
Zakasnina 5 kuna po danu kašnjenja za svaki posuđeni CD.

Rad u čitaonici:

Čitaonički primjerci udžbenika s oznakom KDC, Referentna zbirka i WTO zbirka (World Tourism Organization UNWTO) nalaze se na policama u čitaonici (ispod Galerije).
Tiskane domaće i strane časopise potrebno je unaprijed naručiti.
Knjige iz otvorenog pristupa s oznakama SPR ili U mogu se čitati unutar čitaonice, ali ne i iznositi izvan knjižnice bez prethodne posudbe na uređaju za samozaduživanje ili na pultu za posudbu.
Nakon korištenja građu ostaviti na kolicima ili pultu za posudbu.
Fotokopiranje – provjeriti s djelatnikom na pultu.

Naručivanje građe:

Građa se naručuje najmanje jedan dan unaprijed.
Narudžbenice se predaju osobno na pultu za posudbu ili putem elektroničke pošte.
Naručuju se knjige iz zatvorenog spremišta s oznakom D3, tiskani časopisi i završni radovi i disertacije (tiskani i na CD-u).
Obrazci za narudžbu se nalaze na dnu stranice.
 

Pitajte knjižničara:

Upit se šalje na skupni e-mail knjiznica@efzg.hr
Moguće naručiti građu za rad u knjižnici.
Moguće je zatražiti bilo kakvu informaciju o knjižničnim uslugama.
Moguće je zatražiti tematsko pretraživanje po važećem cjeniku.


Knjižnični tečajevi:

Tečajevi su besplatni i organiziraju se grupno ili individualno.
Adresa za prijavuknjiznica-tecajevi@efzg.hr
Tečajevi se mogu odnositi na neku od ponuđenih tema, ali je moguće dobiti prilagođeni sadržaj po potrebama korisnika ili znanstveno-nastavnog osoblja:

Knjižnične usluge: kako koristiti knjižničnu građu, katalog i uslugePočetni tečaj kojeg preporučujemo brucošima i studentima koji nisu upoznati s knjižnicom i predstavljamo im knjižnični prostor, pravila poslovanja, vrste građe, vrste knjižničnih usluga, pretraživanje knjižničnog kataloga.


Online baze podataka 1: dostupni izvori, načini pristupa i pretraživanje. Početni tečaj za studente koji se po prvi put susreću s elektroničkim izvorima podataka. Teorijska podloga i praktične vježbe pretraživanja na jednoj od dostupnih platformi. 


Online baze podataka 2: napredno pretraživanje i osnove bibliometrijeOsnovni bibliometrijski pokazatelji,  citiranost i rangiranje časopisa. Napredne tehnike pretraživanja. Praktična vježba na bazama WoS i/ili Scopus.


Citiranje i referenciranje. Teorijska podloga i upute o načinu citiranja i referenciranja literature kod pisanja znanstvenih i stručnih radova s naglaskom na Harvardski stil.


EU izvori podataka. Osnovni podaci o EU – EU Bookshop – Eurostat – Eurobarometer – tehnike pretraživanja i razumijevanje dobivenih podataka. Pregled ostalih relevantnih baza podataka i izvora podataka.
 


Međuknjižnična posudba:

Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti svi korisnici KDC-a, kao i druge knjižnice u zemlji i u inozemstvu.
Troškovi međuknjižnične posudbe naplaćuju se sukladno važećem cjeniku KDC-a  (osim za potrebe KDC-a i znanstveno-nastavnog osoblja Fakulteta kojima se troškovi podmiruju na teret Fakulteta).
 

Računala u knjižnici:

Računala u prostoru čitaonice služe za individulani rad.
Računala u Računalnoj učionici (Dvorana 29) služe za grupni rad.
Prijava na svim računalima se vrši putem AAI računa.
 

Samoarhiviranje radova u Repozitorij EFZG (REPEFZG):

Od 18. 06. 2019. stupila je na snagu Odluka o samoarhiviranju radova u Repozitorij Ekonomskog fakulteta (REPEFZG).
Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij, kod koje autori/studenti samostalno pohranjuju svoje radove.
U Repozitorij Ekonomskog fakulteta (REPEFZG) pohranjuju se završni, diplomski, poslijediplomski specijalistički i doktorski radovi.
Podršku studentima i provjeru ispravnosti unesenih (meta)podataka te odobrenje za objavu rada obavljat će urednice Repozitorija iz Knjižnično-dokumentacijskog centra.
Obvezna dokumentacija za samoarhiviranje, procedura i upute dostupni su na poveznici.
 

Obrasci:

 NARUDŽBA KNJIŽNIČNE GRAĐE: knjige, magistarski radovi i disertacije           doc pdf
 NARUDŽBA KNJIŽNIČNE GRAĐE: časopisi doc pdf
 UPIS PRIVREMENIH KORISNIKA: status gosta doc pdf
 UPIS REDOVNIH KORISNIKA: studenti Fakulteta doc pdf
 UPIS PRAVNIH OSOBA doc pdf
 LIBRARY REGISTRATION FORM doc pdf
 OBRAZAC ZA MEĐUKNJIŽNIČNU POSUDBU: iz drugih knjižnica doc pdf