Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Pretraživanje

Pretraživanje

Katalozi Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu:


Knjižnični katalog Ekonomskog Fakulteta

Katalog Knjižnično dokumentacijskog centra kojeg tvore naslovi i primjerci koje knjižnica fizički posjeduje. Iz fonda izdvajamo zbirke Udžbenici, BDIB udžbenici, Čitaonički primjerci udžbenika, Referentna zbirka, Zbirka starih i rijetkih knjiga, Zbirka ocjenskih radova, Periodika, WTO zbirka (World Tourism Organisation) itd.

 

Discovery sustav Summon

Objedinjeno pretraživanje svih elektroničkih izvora akademskih publikacija koje knjižnica ima u pretplati ili su otvorenog pristupa i pokrivaju područje ekonomije i srodnih disciplina.Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta Zagreb REPEFZG

Institucionalni repozitorij ocjenskih radova Fakultata s cjelovitim tekstom. Sadrži radove obranjene od sredine 2015. godine. Pravo pristupa radovima imaju studenti i djelatnici Fakulteta. Radove koje ne pronađete u repozitoriju potražite u knjižničnom katalogu.

 

 knjiznica@efzg.hr


Preporučena pojedinačna sučelja za pretraživanje unutar pretplate Fakulteta:

 

ProQuest

Sučelje za objedinjeno pretraživanje svih ProQuestovih baza i baza koje nabavljamo preko ovog agregatora. Trenutno su nam dostupne sljedeće baze: Business Premium Collection‎ (ABI/INFORM Collection, Accounting, Tax & Banking Collection, Asian & European Business Collection, Business Market Research Collection, Entrepreneurship Database, J.P. Morgan Research), Alexander Street Academic Video Online, EBook Business Collection, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)‎, ProQuest Dissertations & Theses Global‎.

EBSCO Host

Sučelje za pretraživanje svih EBSCOvih baza ili baza koje nabavljamo preko ovog agregatora. Sučelje sadrži baze iz različitih znanstvenih disciplina. Za multidiscilinarna tematska pretraživanja preporučujemo uključivanje svih baza. Od posebnog interasa za područje ekonomije, izdvajamo baze:  Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit with Full Text.

Web of Science

Proizvođač Clarivate Analytics nam donosi citatne indekse pod nazivom Web of Science Core Collection koja se sastroji od sljedećih indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Preko sučelja je dostupan i portal Journal Citation Report JCR, preko kojeg možemo doći do detaljnih biblimetrijskih indikatora za časopise kao što su impact utjecaja časopisa (IF Impact Factor), kvartil u predmetnoh kategoriji itd.

  Scopus

Scopus je citatna baza izdavača Elsevier, koja indeksira znanstvene i stručne članke, konferencijske radove i poglavlja u knjigama. Pokriva sva znanstvena područja, te omogućava uvid u bibliometrijske pokazatelje na razini časopisa, rada, autora i autorove afilijacije. 
 

 

Popis preporučenih on-line baza za pretraživanje

 

 knjiznica@efzg.hr

 

Katalozi od interesa za akademsku zajednicu na nacionalnoj razini

 

Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Skupni katalog NSK i knjižnica iz sustava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 

Portal elektroničkih izvora za akademsku i znanstvenu zajednicu - NSK

EDS - EBSCO discovery sustav

Objedinjeno pretraživanje svih e-izvora koje održava Nacionalna i sveučilišna knjižnica koji su dio nacionalne i sveučilišne licence. Nisu uključene ProQuestove baze, kao ni baze koje Fakultet nabavlja iz vlastitih izvora.


Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

 

 knjiznica@efzg.hr

 

Katalozi knjižnica ekonomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj:

Ekonomski fakultet Osijek 

Ekonomski fakultet Rijeka 

Ekonomski fakultet Split 

Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 

 knjiznica@efzg.hr