Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Uvjeti za upis i upisne kvote

Uvjeti za upis i upisne kvote

A) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na diplomske sveučilišne studije su:

 • završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija,
 • stečenih 240 ECTS bodova,
 • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Diplomske sveučilišne studije mogu upisati i studenti Ekonomskog fakulteta – Zagreb koji su već završili diplomski sveučilišni studij i stekli titulu magistra, odnosno magistre ekonomije, a žele svoje znanje proširiti u okviru nekog od ostalih studijskih smjerova. Pravo takvog upisa imaju samo oni studenti koji su do početka postupka prijave za rangiranje diplomirali na diplomskom sveučilišnom studiju. Ovi kandidati prolaze isti postupak prijave i rangiranja kao i svi ostali kandidati. Kandidati koji upisuju drugi put diplomski sveučilišni studij mogu studirati jedino u statusu izvanrednog studenta.

Diplomske sveučilišne studije mogu upisati i kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na sveučilištima izvan Republike Hrvatske i to onaj koji svojom strukturom, sadržajem, ishodima učenja i stečenom titulom odgovara jednom od preddiplomskih sveučilišnih studija kojeg izvode ekonomski i srodni fakulteti i sveučilišni odjeli u Republici Hrvatskoj. Kandidati su dužni ishoditi Rješenje o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka studija kojeg izdaje Ured za akademska priznavanja Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Nacionalni ENIC/NARIC ured. Kandidatima kojima je postupak priznavanja u tijeku rješavanja, može se iznimno odobriti uvjetan pristup polaganju razlikovne godine, odnosno uvjetan upis na studij do okončanja postupka. Ako se postupak završi pozitivno, upis studenta će se provesti u ISVU sustavu, a ako je ishod postupka negativan, tada kandidat trajno gubi pravo upisa na studij. O broju ECTS bodova svakog pojedinog kandidata odlučuje posebno formirano povjerenstvo.

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2018./2019. na diplomske sveučilišne studije upisat će se sljedeći broj studenata:

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija:

 • Analiza i poslovno planiranje – redoviti studij – 95 studenata, izvanredni studij – 45 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Financije – redoviti studij – 95 studenata, izvanredni studij – 45 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Marketing – redoviti studij – 70 studenata, izvanredni studij – 25 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Marketing (studij na engleskom jeziku) – redoviti studij – 10 studenata, izvanredni studij – 5 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Menadžerska informatika – redoviti studij – 60 studenata, izvanredni studij – 30 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Managerial Informatics (studij na engleskom jeziku) – redoviti studij – 10 studenata, izvanredni studij – 5 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Menadžment – redoviti studij – 95 studenata, izvanredni studij – 45 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Management (studij na engleskom jeziku) – redoviti studij – 10 studenata, izvanredni studij – 5 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Računovodstvo i revizija – redoviti studij – 95 studenata, izvanredni studij – 45 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Trgovina – redoviti studij – 75 studenata, izvanredni studij – 30 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Trade (studij na engleskom jeziku) – redoviti studij – 10 studenata, izvanredni studij – 5 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata,
 • Turizam – redoviti studij – 95 studenata, izvanredni studij – 40 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata.

Diplomski sveučilišni studij Ekonomija:

 • Ekonomija – redoviti studij – 60 studenata, izvanredni studij – 10 studenata, redoviti studij za strane državljane – 5 studenata
 • Economics (studij na engleskom jeziku) – redoviti studij – 20 studenata, izvanredni studij – 40 studenata, redoviti studij za strane državljane – 20 studenata
SVEUKUPNA UPISNA KVOTA ZA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE IZNOSI: 1.260 studenata.

Kandidati prilikom ispunjavanja pretprijave na diplomski sveučilišni studij biraju studijski smjer neovisno o smjeru kojeg su završili na preddiplomskom sveučilišnom studiju.
 

B) SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Uvjeti za upis na specijalističke diplomske stručne studije utvrđeni su odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Statutom Sveučilišta u Zagrebu te Statutom i odlukama Ekonomskog fakulteta – Zagreb, a temelje se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalističke diplomske stručne studije su:

 • završen odgovarajući stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,
 • završen odgovarajući preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,
 • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Odgovarajući preddiplomski stručni studij podrazumijeva završen studij na ekonomskim fakultetima ili odjelima za poslovnu ekonomiju i ekonomiju sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Specijalistički diplomski stručni studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2018./2019. na specijalističke diplomske stručne studije će se upisati sljedeći broj studenata:

 • Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva – redoviti studij – 45 studenata, izvanredni studij – 30 studenata,
 • Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša – redoviti studij – 30 studenata, izvanredni studij – 60 studenata,
 • Specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru – redoviti studij – 45 studenata, izvanredni studij – 30 studenata,
 • Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje – redoviti studij – 45 studenata, izvanredni studij – 30 studenata.

SVEUKUPNA UPISNA KVOTA ZA SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE IZNOSI: 315 studenata.