Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja

Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja

Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja
 
"Ekonomska analiza učinaka provedbe pravila o zaštiti tržišnog natjecanja"
 
održat će se 12. veljače 2019. od  17 do 19 sati u dv. 7 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 
Ukratko o tribini
Što je ex post ekonomska analiza učinaka primjene pravila o zaštiti tržišnog natjecanja? Koji je njezin cilj? Zašto je ona važna?
Kada je riječ o ekonomskoj analizi učinaka rada tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, dva su glavna pravca istraživanja: mikroekonomski i makroekonomski.
Mikroekonomski pristup fokusira se uglavnom na jedno specifično tržište, te promatra utjecaj regulacije (ili nedostatka regulacije) na tržišnu strukturu, cijenu, kvalitetu proizvoda, stopu ulaska/izlaska s tržišta i slično. U tu se svrhu koristi niz raznovrsnih metoda (kvantitativnih i kvalitativnih, baziranih na ekonomskoj teoriji i baziranih na čistoj statistici (data-driven) itd.) kako bi se pokušala uspostaviti kauzalna veza između aktivnosti agencija s jedne strane, te daljnje evolucije ciljanog tržišta s druge.
Iz perspektive makroekonomije analiziraju se agregatni ekonomski efekti politike tržišnog natjecanja, koji su važni za opravdanost politike tržišnog natjecanja. U tom smslu koriste se različiti načini mjerenja učinaka politike tržišnog natjecanja, bilo da je riječ o modelima koji identificiraju učinke na cijelu ekonomiju, bilo da je riječ o mjerenju koristi za potrošače.
Tribina je namijenjena i ekonomistima i pravnicima zainteresiranima za pravo i politiku tržišnog natjecanja.
 
Panelisti:
doc. dr. sc. Vladimir Arčabić, EFZG
doc. dr. sc. Marko Družić, EFZG
Dejan Garić, AZTN
doc. dr. sc. Velibor Mačkić, EFZG

Moderator:  izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, EFZG

Rok za prijave: 11. veljače 2019.
Prijavite se ovdje!

Više informacija pogledajte ovdje