Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Uvjeti za upis i upisne kvote

Uvjeti za upis i upisne kvote

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJE I UPISNE KVOTE

Pravo na upis
u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics te Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija imaju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Strani državljani imaju pravo upisa na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, redoviti Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business i redoviti Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvati izvan Republike Hrvatske imaju pravo upisa na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija i redoviti Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati za upis u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij podnose putem molbe direktno na Ekonomski fakultet – Zagreb na adresu: Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo studijske programe (poveznica: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama). Kandidati molbe podnose u ljetnom roku od 07. do 29. lipnja 2018. godine, odnosno jesenskom roku od 22. kolovoza do 07. rujna 2018. godine za akademsku godinu 2018./2019.
 

A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

Osnovni uvjeti
za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija za stjecanje akademskog naziva magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.) te Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku je ukupno 1.360 studenata, a uključuje:

Studij Redoviti Izvanredni Strani državljani Ukupno Hrvati izvan RH
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija  805 255 10 1.070 15
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija 75 35 - 110 5
Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business  50 5 5 60 -
Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics 50 10 40 100 -
Ukupno 980 305 55 1.340 20


B) STRUČNI STUDIJ

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za preddiplomski stručni studij je ukupno 275 studenata, a uključuje:

Studijski smjer Redoviti Izvanredni Ukupno Hrvati izvan RH
Računovodstvo i financije 50 40 90 5
Trgovinsko poslovanje 50 40 90
Turističko poslovanje 50 40 90
Ukupno 150 120 270 5