Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Elementi vrednovanja

Elementi vrednovanja

ELEMENTI VREDNOVANJA U POSTUPKU UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

Postupak upisa studenata u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business,  Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics i Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija akademske godine 2017./2018. provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te srednjim školama, a za upis na Ekonomski fakultet – Zagreb vrednuju se:

a) cjelokupan uspjeh ostvaren tijekom srednje škole – najviše 45% bodova (odnosi se na prosjek svih ocjena postignutih tijekom srednjoškolskog obrazovanja),

b) uspjeh ostvaren na državnoj maturi – najviše 50% bodova od čega:

  • Hrvatski jezik – najviše 10% bodova (obvezni predmet, viša razina (A) i uvjet za upis),
  • Matematika – najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina (B)* i uvjet za upis),
  • Strani jezik – najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina (B)* i uvjet za upis) i
  • Politika i gospodarstvo – najviše 20% bodova (izborni predmet i nije uvjet za upis).

c) posebne aktivnosti tijekom srednje škole – najviše 5% bodova od čega:

  • znanje drugog stranog jezika (engleskog, njemačkog, ruskog, francuskog, talijanskog i španjolskog) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski jezik - 2%,
  • jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz Hrvatskog jezika ili Matematike – 2%,
  • vrhunski sportaši 1., 2. i 3. kategorije prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora – 1%.

 * Napomena: Položena viša razina (A) obveznog predmeta omogućuje kandidatu pristup studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B).