Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Postupak upisa

Postupak upisa

Pravo na upis kandidati ostvaruju prema uspjehu ostvarenom u okviru postupka rangiranja i to prema mjestu koje su zauzeli na pojedinoj rang listi.

Za upis studenata na diplomske sveučilišne studije ustrojavaju se sljedeće rang liste:

 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Analiza i poslovno planiranje,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Analiza i poslovno planiranje,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Analiza i poslovno planiranje, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Financije,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Financije,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Financije, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Marketing,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Marketing,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Marketing, 
 • ​Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Marketing na engleskom jeziku,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Marketing na engleskom jeziku,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Marketing na engleskom jeziku, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Menadžerska informatika,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Menadžerska informatika,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Menadžerska informatika, 
 • ​Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Managerial Informatics,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Managerial Informatics,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Managerial Informatics,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Menadžment,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Menadžment,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Menadžment, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Management,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Management,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Management, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Računovodstvo i revizija,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Računovodstvo i revizija,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Računovodstvo i revizija,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Trgovina,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Trgovina,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Trgovina, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Trade,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Trade,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Trade, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Turizam,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Turizam,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Turizam, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Ekonomija,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Ekonomija,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Ekonomija za strane državljane, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Economics,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Economics,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Economics za strane državljane.

Za upis studenata na specijalističke diplomske stručne studije ustrojavaju se sljedeće rang liste:

 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva,
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša,
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru,
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje i
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje.
Kandidat koji je stekao uvjete za upis na pojedini studij, odnosno studijski smjer po osnovi inicijalnog rangiranja, mora se upisati prema rasporedu za upis koji će biti objavljen po objavi rezultata postupka rangiranja.

Ukoliko se kandidat, koji je stekao uvjete za upis na prvoodabrani studij, odnosno studijski smjer, ne upiše prema utvrđenom rasporedu, smatrat će se da je odustao od upisa te gubi pravo naknadnog upisa na prvoodabrani studij, odnosno studijski smjer.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis na studij dužni su priložiti sljedeće dokumente za upis:

 • komplet upisnog materijala  kupnjom upisnog materijala u Skriptarnici Fakulteta studenti podmiruju troškove pokrenutog upravnog postupka upisa prilikom čega je potrebno ispuniti Uplatnicu na iznos od 500,00 kuna i uplatiti na žiro-račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb IBAN: HR0723600001101351242. Fakultet će zaprimati samo zelenu kopiju uplatnice ili isprintanu potvrdu o izvršenom plaćanju putem internetskog bankarstva koje OBVEZNO moraju sadržavati:
- Ime, prezime i adresu kandidata,
- JMBAG ili OIB kandidata (upisan u polje "Poziv na broj odobrenja") te
- Opis plaćanja: "Naknada za prvi upis - diplomski sveučilišni studij 2018./2019." odnosno "Naknada za prvi upis - specijalistički diplomski stručni studij 2018./2019.".
 • tri fotografije veličine 4 × 6 cm.  

Kandidatima koji se nisu upisali, a svoje dokumente nisu osobno podigli, isti se vraćaju poštom, preporučenom pošiljkom. Ako se preporučena pošiljka vrati, odnosno ne bude uručena, dokumenti se čuvaju na Fakultetu u Urudžbenom uredu do zaključno 15. siječnja 2019. godine, a nakon tog roka bit će uništeni pred posebnim povjerenstvom.