Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Specijalistički diplomski stručni studiji

Specijalistički diplomski stručni studiji

Specijalistički diplomski stručni studiji "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" traju dvije akademske godine (4 semestra) te se izvode kao redoviti i izvanredni studiji. Redoviti studij je namijenjen polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

U akademskoj 2016/2017. godini Ekonomski fakultet - Zagreb će izvoditi sljedeće dvogodišnje diplomske stručne studije (ukupno 120 ECTS bodova):

  • "Ekonomika poduzetništva" (2 godine)
  • "Ekonomika energije i okoliša" (2 godine).


Pravo upisa na Specijalističke diplomske stručne studije u akademskoj 2016/2017. godini imaju kandidati koji su završili Preddiplomski stručni studij "Poslovna ekonomija" na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, stekli 180 ECTS bodova i uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija stječe se stručni naziv stručni specijalist poduzetništva (stručna specijalistica poduzetništva), odnosno stručni specijalist ekonomike energije i okoliša (stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša), a kratica naziva je struč.spec.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena.