Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Rok završetka doktorskog studija

Rok završetka doktorskog studija


Na teret uplaćene školarine doktorandi mogu završiti upisani Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij u roku od 6 godina od dana upisa na studij.
 
Poslije isteka navedenog roka doktorand podliježe plaćanju preostalih obveza na studiju sukladno Ugovoru o obrazovanju na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju kojeg je potpisao s Ekonomskim fakultetom - Zagreb prilikom upisa na studij.