Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Raspored obrana doktorskih radova - staro

Raspored obrana doktorskih radova - staro

Raspored obrana doktorskih radova u srpnju 2018.

Raspored obrana doktorskih radova u svibnju i lipnju 2018.

Raspored obrana doktorskih radova u travnju 2018.

Raspored obrana doktorskih radova u ožujku 2018.

Raspored obrana u veljači 2018.

Raspored obrana u prosincu 2017.

Raspored obrana doktorskih radova u studenome 2017.

Raspored obrana u listopadu 2017.

Raspored obrana u rujnu 2017.

Raspored obrana u travnju 2017.

Raspored obrana u ožujku 2017.

Raspored obrana u veljači 2017.

Raspored obrana u siječnju 2017.

Raspored obrana u prosincu 2016.

Raspored obrana u studenom 2016. 

Raspored obrana u listopadu 2016.

Raspored obrana u rujnu 2016

Raspored obrana u srpnju 2016.

Raspored obrana u lipnju 2016.

Raspored obrana u svibnju 2016.

Raspored obrana u ožujku 2016.

Raspored obrana u veljači 2016.

Raspored obrana u listopadu 2017.

Raspored obrana u siječnju 2016.

Raspored obrana u prosincu 2015.

Raspored obrana u studenome 2015.

Raspored obrana u listopadu 2015.

Raspored obrana u rujnu 2015.

Raspored obrana u srpnju i rujnu 2015.

Raspored obrana u lipnju 2015.

Raspored obrana u svibnju 2015.

Raspored obrana u travnju 2015.

Raspored obrana u ožujku 2015.

Raspored obrana u veljači 2015.

Raspored obrana u siječnju 2015.

Raspored obrana u prosincu 2014.

Raspored obrana u studenome 2014.

Raspored obrana u listopadu 2014.

Raspored obrana u rujnu 2014.

Raspored obrana u srpnju 2014.

Raspored obrana u lipnju 2014.

Raspored obrana u svibnju 2014.

Raspored obrana u travnju 2014.

Raspored obrana u ožujku 2014.

Raspored obrana u veljači 2014.

Raspored obrana u siječnju 2014. 

Raspored obrana u prosincu 2013.

Raspored obrana u studenom 2013.

Raspored obrana u listopadu 2013.

Raspored obrana u rujnu 2013.

Raspored obrana u srpnju 2013.

Raspored obrana u lipnju 2013.

Raspored obrana u svibnju 2013.

Raspored obrana u travnju 2013.

Raspored obrana u ožujku 2013.

Raspored obrana u veljači 2013.

Raspored obrana u siječnju 2013.

Raspored obrana u prosincu 2012.

Raspored obrana u studenome 2012.

Raspored obrana u listopadu 2012.

Raspored obrana u rujnu 2012.

Raspored obrana u srpnju 2012.

Raspored obrana u lipnju 2012.

Raspored obrana u svibnju 2012.

Raspored obrana u travnju 2012.

Raspored obrana u ožujku 2012.

Raspored obrana u veljači 2012.

Raspored obrana u siječnju 2012.

Raspored obrana u prosincu 2011.

Raspored obrana u studenom 2011.

Raspored obrana u listopadu 2011.

Raspored obrana u rujnu 2011.

Raspored obrana u srpnju 2011.

Raspored obrana u lipnju 2011.

Raspored obrana u svibnju 2011.

Raspored obrana u travnju 2011.

Raspored obrana u ožujku 2011.

Raspored obrana u veljači 2011.

Raspored obrana u siječnju 2011.

Raspored obrana u prosincu 2010.

Raspored obrana u studenom 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u listopadu 2010. (magisteriji, specijalistički podslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u srpnju i rujnu 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u lipnju 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u svibnju 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u travnju 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u ožujku 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u veljači 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u siječnju 2010. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorat)

Raspored obrana u prosincu 2009. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorati)

Raspored obrana u studenom 2009. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi, doktorat)

Raspored obrana u listopadu 2009. (magisteriji, specijalističkiposlijediplomski radovi)

Raspored obrana u srpnju  i rujnu 2009. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u lipnju 2009. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u svibnj 2009. (magisteriji, specijalističkiposlijediplomski radovi, doktorat)

Raspored obrana u travnju 2009. (magisteriji, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u ožujku 2009. (magisteriji, doktorati, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u veljači 2009. (magisterij, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u siječnju 2009. (magisterij, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u prosincu, 2008. (magisteriji, doktorati, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u listopadu 2008.(magisteriji, doktorati, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u sprnju 2008. (magisteriji, doktorati, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u lipnju 2008. (magisteriji, doktorati, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u svibnju 2008. (magisteriji, doktorati, specijalistički poslijediplomski radovi)

Raspored obrana u travnju 2008. (magisterija i doktorata)

Raspored obrana u travnju 2008. (specijalistički poslijediplomski rad)

Raspored obrana u ožujku 2008.

Raspored obrana u veljači 2008.

Raspored obrana u siječnju 2008.

Raspored obrana u prosincu, 2007.

Raspored obrana u studenom, 2007.

Raspored obrana u listopadu, 2007.

Raspored obrana u srpnju, 2007.

Raspored obrana u lipnju, 2007.

Raspored obrana u svibnju, 2007.

Raspored obrana u travnju, 2007.

Raspored obrana u ožujku, 2007.

Raspored obrana u veljači, 2007.