Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Javne obrane tema doktorskih radova

Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Raspored javnih obrana tema doktorskih radova

1. Javna obrana teme doktorskog rada doktorandice upisane sa matičnim brojem DS-15-2016 pod naslovom „Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj" održati će se u utorak 8. siječnja 2019. godine u 14,00 sati u dvorani 55 pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Lidija Dedi - predsjednik Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Silvije Orsag – prvi mentor
3. izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa (Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu) – drugi mentor
4. prof. dr. sc. Nataša Erjavec – član Povjerenstva
5. prof. dr. sc. Mira Dimitrić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci) - član Povjerenstva
 
 
2. Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda upisanog sa matičnim brojem DS-21-2017 pod naslovom Modeliranje učinaka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti“ održati će se u petak, 16. studenoga 2018. godine u 11,00 sati u dvorani 55 (Centar za poslijediplomske studije),pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović – predsjednik Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija - mentor
3. dr. sc. Goran Vukšić, viši znanstveni suradnik (Institut za javne financije, Zagreb)  – član Povjerenstva