Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Javne obrane tema doktorskih radova

Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Raspored javnih obrana tema doktorskih radova


1. Matija Pisačić, mag. oec. 
Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom Vremenski usmjeren obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji povećanja rentabilnosti kapitala velikih i srednjih poslovnih subjekata u uslužnom sektoru Republike Hrvatske“ održati će se u srijedu, 9. svibnja 2018. godine u 10,00 sati u dvorani 55 (Centar za poslijediplomske studije), pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
  1. doc. dr. sc. Mirjana Hladika – predsjednik Povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević – mentor
  3. prof. dr. sc. Sandra Janković - (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci) - član Povjerenstva
2. Dajana Ćorić, mag. oec. 
Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom Uloga poslovne inteligencije u donošenu nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj“ održati će se u srijedu, 16. svibnja 2018. godine u 11,00 sati u dvorani 54 (Centar za poslijediplomske studije), pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
  1. prof. dr. sc. Darko Tipurić – predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Katarina Ćurko – mentor
  3. prof. dr. sc. Neven Vrček - (Fakultet organiziacije i Informatike, Sveučilište u Zagrebu) - član Povjerenstva
3. Mirna Pajdaković, dipl. oec. 
Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom Resursni pristup utjecaja razvijenosti ekološih lanaca dobave na performanse poslovanja poduzeća“ održati će se u petak, 18. svibnja 2018. godine u 11,00 sati u dvorani 55 (Centar za poslijediplomske studije), pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
  1. prof. dr. sc. Sanda Renko – predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić – mentor
  3. prof. dr. sc. Želimir Dulčić - (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu - član Povjerenstva