Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Javne obrane tema doktorskih radova

Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Raspored javnih obrana tema doktorskih radova

1. David Sumić, mag.oec. 
Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom Razvoj integrativnog modela anticipativnog upravljanja reputacijskom krizom“ održati će se u četvrtak 22. ožujka 2018. godine u 11,00 sati u dvorani 55 (Centar za poslijediplomske studije, pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
  1. prof. dr. sc. Darko Tipurić – predsjednik Povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Davor Labaš – mentor
  3. prof. dr. sc. Dejan Kružić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu) – član Povjerenstva 
2. Krešimir Ivanda, mag. oec.
Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom Promjene u socioekonomskim obilježjima stanovništva Grada Zagreba“ održati će se u ponedjeljak 19. ožujka 2018. godine u 16,00 sati u dvorani 51 (Centar za poslijediplomske studije, pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
  1. prof. dr. sc. Ivan Čipin – predsjednik Povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Anđelko Akrap – mentor
  3. izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić (Hrvatsko katoličko sveučilište) – član Povjerenstva