Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Javne obrane tema doktorskih radova

Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Raspored javnih obrana tema doktorskih radova
 
1. Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda upisanog sa matičnim brojem DS-5-2010 pod naslovom Procjena učinkovitosti i rizika sudjelovanja privatnog sektora u razvoju cestovne infrastrukture“ održati će se u ponedjeljak 9. srpnja 2018. godine u 11,00 sati u dvorani 55 (Centar za poslijediplomske studije),pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović – predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Anto Bajo – mentor
 3. izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci) - član Povjerenstva
2. Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda upisanog sa matičnim brojem  DS-8-2017 pod naslovom Utjecaj osobnih karakteristika na odnos između dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika“ održati će se u srijedu 11. srpnja 2018. godine u 10,00 sati u dvorani 33, pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 1. prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić – predsjednik Povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus – mentor
 3. izv. prof. dr. sc. Matej Černe (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani) - član Povjerenstva
3. Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda upisanog sa matičnim brojem  DS-3-2011 pod naslovom Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj“ održati će se u srijedu 11. srpnja 2018. godine u 12,00 sati u dvorani 32, pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 1. izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić – predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Anđelko Akrap – mentor
 3. dr. sc. Maruška Vizek, znanstvena savjetnica (Ekonomski institut, Zagreb) - član Povjerenstva
4. Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda upisanog sa matičnim brojem  DS-1-2014 pod naslovom Utjecaj odrednica poslovanja na rast društvenih poduzeća“ održati će se srijedu 4. srpnja 2018. godine u 12,00 sati u dvorani 55 (Centar za poslijediplomske studije), pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 1. prof. dr. sc. Marko Kolaković – predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Mihaela Mikić - mentor
 3. izv. prof. dr. sc. Julia Perić (Ekonomski Fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)  – član Povjerenstva
5. Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda upisanog sa matičnim brojem  DS-32-2015 pod naslovom Utjecaj nacionalne kulture na vezu norme ISO 9000 i inovativnosti malih i srednjih poduzeća“ održati će se četvrtak 12. srpnja 2018. godine u 11,00 sati u dvorani 30, pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković – predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Tonći Lazibat – mentor
 3. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović (Odjel za ekonomiju, Sveučilište u Zadru) - član Povjerenstva 

6. Javna obrana teme doktorskog rada doktorantice upisane pod matičnim brojem DS-3-2013 pod naslovom „Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta destinaciji “ održat će se u srijedu, 18. srpnja 2018. godine u 12:00 sati u dvorani 36 (Katedra za marketing), pred izabranim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:

prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik Povjerenstva
doc. dr. sc. Morana Fudurić – mentorica
izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru) - član Povjerenstva