Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost

Voditelj studija: prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i globalne sigurnosti najviši je stupanj formalnog obrazovanja ekonomista. Studij je oblikovan prema načelima Bolonjske deklaracije, a po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost izvodi se kao trogodišnji studij (180 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog doktorskog rada, stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Kratica naziva u oba slučaja je dr. sc. koja se piše ispred za imena i prezimena.

 
Nastavni program doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost razvijen je za znanstvenike i stručnjake koji traže proširivanje svojih analitičkih sposobnosti na područjima identifikacije, ocjene, i odgovora na sigurnosne izazove te stjecanje globalne perspektive o zbivanjima na ovom području. Isto tako studij je namijenjen i poslovnim ljudima koji događaje u okviru nacionalne i globalne sigurnosti vide kao priliku za nove poslovne iskorake.

 
Radne kompetencije koje će polaznici programa steći su sljedeće:
 • Razvijanje analitičkih sposobnosti na području procjene sigurnosnih rizika na razini države i organizacije
 • Stjecanje globalne perspektive o sigurnosnim izazovima i njihovom utjecaju na globalna ekonomska kretanja s ciljem strateškog planiranja na razini države i organizacije
 • Razvijanje sposobnosti upravljanja sigurnosnim rizicima na razini države i organizacije
 • Planiranje i anticipiranje utjecaja sigurnosnih rizika na ekonomska kretanja na razini države i organizacije
 • Razvoj vještina formuliranja, provođenja i prezentiranja kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja na taktičkoj, operativnoj i teoretskoj razini vezanih za područje ekonomije i globalne sigurnosti
 • Razvijanje sposobnosti poslovnog inoviranja i strateškog planiranja u skladu s novonastalim globalnim sigurnosnim i ekonomskim trendovima
 • Razvijanje analitičkih sposobnosti procjene globalnih sigurnosnih trendova kao izvora inovacija i podloge za pokretanje novih poduzeća
 • Implementacija saznanja o globalnoj sigurnosti i povezanim rizicima u strateške i operativne planove povezane sa izvozom proizvoda i usluga
 • Implementacija ekonomskih saznanja u planiranju održivoga razvoja


Uvjeti upisa doktorskog studija su utvrđeni Pravilnikom o doktorskom studiju. Pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij imaju:
 • kandidati koji su diplomirali na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema
 • kandidati koji su završili diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • kandidati koji su završili odgovarajući poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij, pri čemu im se priznaje 45 ECTS bodova
 • kandidati koji su završili odgovarajući poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij, pri čemu im se priznaje 30 ECTS bodova