Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Predaja rada na ocjenu i predaja rada nakon obrane

Predaja rada na ocjenu i predaja rada nakon obrane


PREDAJA POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA NA OCJENU

Kod predaje poslijediplomskog specijalističkog rada na ocjenu potrebno je u Referadu za poslijediplomske studije dostaviti:
- 4 primjerka spiralno uvezanog rada (svaki primjerak poslijediplomskog secijalističkog rada koji se predaje na ocjenu u Referadu za poslijediplomske studije)  mora sadržavati i vlastoručno potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti koju se može preuzeti na sljedećoj poveznici.
- indeks na uvid (radi provjere ispunjenja svih obveza na studiju). Potrebno je imati upisane ocjene iz svih položenih ispita i seminarskog rada te u cijelosti uplaćenu školarinu,
- u slučaju kada je istekao rok pokriven školarinom, student prilaže dokaz o uplati dodatnih naknada sukladno Odluci o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima.


PREDAJA POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA NAKON OBRANE

Nakon uspješno završene obrane rada potrebno je u roku od najmanje sedam, a najviše 30 dana učiniti sljedeće:
U Referadu za poslijediplomske studije dostaviti jedan tvrdo ukoričen poslijediplomski specijalistički rad i jedan primjerak rada u elektronskom obliku (npr. .pdf formatu) na CD-u. 
U poslijediplomski specijalistički rad je potrebno nakon korica uvezati sljedeće:
-  popunjeni obrazac Obrazac za tvrdi uvez,
-  naslovnicu identičnu koricama rada,
-  Izjavu o akademskoj čestitosti koju možete pronaći na poveznici.

Upute za izradu tvrdo ukoričenog rada i rada u elektronskom obliku (na CD-u) mogu se pronaći na poveznici.

Osim rada, u Referadu za poslijediplomske studije potrebno je dostavit sljedeće:
- indeks,
- statistički list,
- dokaz o uplati troškova izrade diplome u iznosu 500,00 kn koje plaćate IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj: 00540
- pristupnicu za Hrvatsku udrugu alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ukoliko želite postati članom).

Po ispunjenju svih navedenih obveza preuzimate Uvjerenje o završenom poslijediplomskom studiju.