Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Popis studija

Popis studija

Programi poslijediplomskih specijalističkih studija

1. Ekonomika Europske unije
Voditelj: prof.dr.sc. Radmila Jovančević

2. Financijska analiza
Voditelj: prof.dr.sc. Silvije Orsag

3. Financijske institucije i tržišta
Voditelj: prof.dr.sc. Alen Stojanović

4. Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
Voditelj: prof.dr.sc. Lajoš Žager, prof.dr.sc. Boris Tušek

5. Informatički menadžment
Voditelj: prof.dr.sc. Velimir Srića, prof.dr.sc. Mario Spremić

6. Kontroling
Voditeljica: prof.dr.sc. Nidžara Osmanagić Bedenik

7. Lokalni ekonomski razvoj
Voditelj: prof.dr.sc. Vladimir Čavrak

8. Marketing neprofitnih organizacija
Voditelj: prof.dr.sc. Jurica Pavičić

9. Marketinški menadžment
Voditeljica: prof.dr.sc. Đurđana Ozretić Došen

10. Međunarodna ekonomija i financije
Voditelj: prof.dr.sc. Boris Cota

11. Međunarodno poslovanje poduzeća
Voditelj: prof.dr.sc. Božo Matić

12. Menadžment trgovine
Voditelji: prof.dr.sc. Sanda Renko, izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević

13. Menadžment prodaje
Voditelji: prof.dr.sc. Marija Tomašević Lišanin, izv.prof.dr.sc. Mirko Palić

14. Menadžment turizma
Voditelj: prof.dr.sc. Nevenka Čavlek

15. Operacijska istraživanja i optimizacija
Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Zrinka Lukač

16. Organizacija i menadžment
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus

17. Osiguranje i reosiguranje
Voditelj: prof.dr.sc. Drago Jakovčević

18. Poduzetništvo i poduzetnički menadžment
Voditelj: doc. dr. sc. Mihaela Mikić

19. Poslovni marketing
Voditelj: prof.dr.sc. Dubravka Sinčić Ćorić

20. Poslovno upravljanje - MBA
Voditelji: prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Tihomir Vranešević

21. Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
Voditelj: prof.dr.sc. Hana Horak

22. Računovodstvo i porezi
Voditelj: prof.dr.sc. Katarina Žager

23. Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
Voditelj: prof.dr.sc. Ksenija Dumičić

24. Strategija i korporativno upravljanje
Voditelji: prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Lovorka Galetić

25. Strateško poduzetništvo
Voditelj: prof.dr.sc. Marko Kolaković

26. Sustavi upravljanja znanjem
Voditelji: prof.dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić, prof.dr.sc. Katarina Ćurko

27. Upravljačko računovodstvo i interna revizija
Voditelji: prof.dr.sc. Danimir Gulin, prof.dr.sc. Vesna Vašiček

28. Upravljanje financijskim institucijama
Voditelji: prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, prof.dr.sc. Marijana Ivanov

29. Upravljanje izvozom
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Vlatka Bilas

30. Upravljanje kvalitetom
Voditelj: prof.dr.sc. Tonći Lazibat

31. Upravljanje marketinškom komunikacijom
Voditelj: prof.dr.sc. Ana Tkalac Verčič

32. Vodstvo
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić

33. Interdisciplinarni SPDS Upravljanje ljudskim potencijalima
Voditelji: prof. dr. sc. Željko Jerneić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić