Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Opće informacije

Opće informacije

UVJETI ZA UPIS  
Na specijalistički poslijediplomski studij mogu se upisati kandidati sa završenim predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem i kandidati sa završenim odgovarajućim bolonjskim diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ostvarenih 300 ECTS bodova) i prosječnom ocjenom 3,5 (u prosjek studija uračunavaju se ocjene iz ispita, seminarskih radova i diplomskog rada). Ukoliko student ima niži prosjek, treba priložiti preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem je završio odgovarajući sveučilišni studij. Kandidati moraju znati jedan od svjetskih jezika, a preporuka je dobro poznavanje engleskog jezika.
Kandidati koji su prethodnu razinu studija završili izvan Republike Hrvatske trebaju obaviti akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH (na Sveučilištu u Zagrebu) i uz materijale prijave priložiti Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

IZVOĐENJE PREDAVANJA
Prilikom upisa na studij polaznici u pravilu dobivaju literaturu potrebnu za savladavanje nastavnog plana i programa upisanog studija. Polaznici će biti obaviješteni o početku predavanja i svim potrebnim predradnjama za upis poštom na kućnu adresu (ili mail adresu) koju su naveli na Obrascu prijave za upis. Predavanja u svakom semestru se održavaju u 5 ciklusa po tjedan dana. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima između 16 i 21 sat.

OBVEZE NA STUDIJU
Za uspješan završetak studijskog programa potrebno je položiti ispite iz četiri obavezna kolegija i ispite iz pet izbornih kolegija (uključujući ispite razlike), napisati seminarski rad te izraditi i obraniti poslijediplomski specijalistički rad. Iznimno, studij Poslovno upravljanje - MBA ima devet obveznih kolegija i pet izbornih.
Polaznici upisani na studij, a koji prethodno nisu završili studij u području ekonomije, obvezni su položiti ispite razlike iz kolegija “Mikroekonomija” i “Makroekonomija” te ispite razlike iz dva stručna kolegija koje odredi vijeće svakog studija. Polaznici upisani na studij koji su diplomirali u području ekonomije, ali mijenjaju područje (smjer) također su obvezni položiti ispite razlike iz stručnih kolegija (osim u slučaju kada su već položili ispite iz tih stručnih kolegija na prethodnoj razini studija). Za ove kolegije Fakultet će organizirati predavanja u popodnevnim satima od 16 do 21 sat i po potrebi subotom ujutro od 9 do 14 sati. Troškovi održavanja ovih predavanja i ispita nisu pokriveni školarinom i plaćaju se po posebnoj Odluci u visini od 1.350 kuna po svakom pojedinom kolegiju.


ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA
Rok za završetak studij, koji je pokriven školarinom, računa se od dana upisa na studij do predaje 
poslijediplomskog specijalističkog rada na ocjenu.
Poslije ovog roka studenti plaćaju naknadu za sve neispunjene obveze prema važećoj Odluci o naknadama za tekuću akademsku godinu. Krajnji rok za završetak studija je deset godina od dana upisa na studij.


AKADEMSKI NAZIV
Polaznici izvršenjem svih obaveza i završetkom studija stječu akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke (npr. sveučilišni specijalist financijske analize). Kratica naziva je univ.spec.oec. koja se piše iza imena i prezimena.