Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obrazac za prijavu teme i upute za pisanje rada

Obrazac za prijavu teme i upute za pisanje rada

Pravilnik za izradu pisanih radova na specijalističkim poslijediplomskim studijima po Bolonjskom programu može se preuzeti na sljedećoj poveznici.

Upute o citiranju mogu se preuzeti na stranicama Knjižnično-dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta - Zagreb na sljedećoj poveznici.

Obrazac za prijavu teme specijalističkog poslijediplomskog rada može se preuzeti na sljedećoj poveznici.