Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke. Kratica naziva u oba slučaja je univ.spec.oec. koja se piše iza imena i prezimena.

Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 32 poslijediplomska 
specijalistička studija čiji popis se nalazi u izborniku s lijeve strane. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.


Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:

  • Završen predbolonjski četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij ili završen bolonjski diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova.
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog stranog jezika.

Obrazac prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij nalazi se na sljedećoj poveznici.

Prijave na studij zaprimaju se do 31. listopada 2018. godine u Referadi za poslijediplomske studije

_____________________________________________________________________________________________________

 Arhiva obavijesti:

- Rok za podnošenje Zahtjeva za prijelaz odnosno nastavak studija sa poslijediplomskog znanstvenog ili stručnog magistarskog studija na poslijediplomski specijalistički studij istekao je 31.12.2013. godine.
- Rok za prijelaz s poslijediplomskog znanstvenog ili stručnog magistarskog studija i upis na poslijediplomski specijalistički studij istekao je 31.12.2014. godine.