Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakt i više informacija

Kontakt i više informacija

 
Informacije o strukturi preddiplomskog stručnog studija (str. 68 - 75) na slijedećoj poveznici. 


Referada za preddiplomski i diplomski studij - glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno
 
Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
 
Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
 
Referentica za stručne studije:
Željka Anić
Telefon: 01/2383-215
 
Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Četvrtak 11:30 - 15:30
Petak 11:00 - 15:00
 
Dežurstvo u Referadi:
Utorak i Četvrtak 15:30 - 18:30


Prezentacija strukture
Preddiplomskog stručnog studija
"Poslovna ekonomija" 
po semestrima