Uvjeti za upis

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij mogu upisati kandidati koji imaju završen:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
  • dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili
  • dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti. 

Prilikom upisa na studij polazniku koji nije završio studij ekonomije, Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij utvrdit će ispite razlike koje mora položiti i ostvariti minimalno 90 ECTS bodova iz područja ekonomije.

Nakon što se polože ispiti razlike, može se pristupiti polaganju ispita doktorskog studija. Nastava se izvodi i ispiti razlike polažu se u okviru redovite nastave na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini sveučilišnog studija.

Za pohađanje nastave potrebno je poznavanje jednog stranog jezika, s obzirom na sudjelovanje inozemnih gostiju predavača.