Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obrane doktorskih radova

Obrane doktorskih radova

 

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije 

 
DS-19-2012 "Procjena financijskih frikcija u investicijskim tokovima u Republici Hrvatskoj" Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Prof. dr. sc. Boris Cota                      izv. prof. dr. sc. Alen Belullo  
   17.6.2019.
   13:00 sati 
dv.51


2.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
 
DS-4-2011 "Povezanost kvalitete mobilnog bankarstva i reputacije banaka" Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach      Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić    Prof. dr. sc. Saša Žiković 19.6.2019. u 12:00 sati u dv.14 (Vijećnica)