Obrane doktorskih radova

 

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE

1.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije

DS-15-2016

Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj

prof. dr. sc. Lidija Dedi            prof. dr. sc. Silvije Orsag            Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa                        prof. dr. sc. Nataša Erjavec    prof. dr. sc. Mira Dimitrić

9.07.2020. u 11:00 sati u dvorani 51

Pridružite se putem usluge Google Meet:

meet.google.com/krc-zjah-gqs

 

2. 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije

DS-12-2017

Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji

prof. dr. sc. Jurica Šimurina     prof. dr. sc. Ivo Družić                 prof. dr. sc. Đuro Benić 

14.7.2020. u 10:00 sati u dvorani 51   Pridružite se putem usluge Google Meet:https://meet.google.com/zag-iwxz-rxu

3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-12-2014 Hrvatska prerađivačka industrija u globalnim lancima vrijednosti prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić prof. dr. sc. Ljubo Jurčić               dr. sc. Davor Mikulić  15.7.2020. u 11:00 sati u dvorani 23 
Pridružite se putem usluge Google meet.google.com/sex-zixu-ouc
4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-21-2017 Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti prof. dr. sc. Hrvoje Šimović  prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija dr. sc. Danijel Nestić 15.7.2020. u 11:00 sati u dvorani 51 
Pridružite se putem usluge Google meet.google.com/kre-dybf-umu
5. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-26-2017 Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić prof. dr. sc. Nikša Alfirević  15.7.2020. u 12:00 sati u dvorani 16
Pridružite se putem usluge Google https://meet.google.com/rvm-voje-eyi