Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:JAVNA OBRANA OCJENE TEME DOKTORSKOG RADA U RUJNU

 
R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-19-2016 Utjecaj kreditnih plasmana banaka na gospodarski rast županija u Republici Hrvatskoj doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić                              doc. dr. sc. Jakša Krišto            izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović 3.9.2020. u 12:00 sati u dvorani 54

https://meet.google.com/nrm-xbij-mxy.
2. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-29-2017 Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji prof. dr. sc. Alen Stojanović    prof. dr. sc. Anita Pavković        prof. dr. sc. Saša Žiković
8.9.2020. u 10:00 sati  u dv. 51 
Pridružite se putem usluge Google Meet:https://meet.google.com/adf-nzsx-dbg