Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:

JAVNA OBRANA OCJENE TEME DOKTORSKOG RADA U  
R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-13-2017 Analiza integriranog upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća prof. dr. sc. Nataša Kurnoga      prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca 4.2.2020. u 10:00 sati u dvorani 54
2. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-10-2017 Identifikacija odrednica utjecaja na efektivno porezno opterećenje poduzeća djelatnosti informacije i komunikacije u Republici Hrvatskoj prof. dr. sc. Nika Šimurina        prof. dr. sc. Hrvoje Šimović      prof. dr. sc. Ksenija Vuković 13.2.2020. u 10:00 sati u dvorani 55 
3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-18-2017 Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskog mirovinskog sustava izv. prof. dr. sc. MIhovil Anđelinović prof. dr. sc. Lorena Škuflić       dr.sc. Valerija Botrić 14.2.2020.u 11:00 sati u dvorani 54
4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-5-2013 Utjecaj mikrostrukture hrvatskog tržišta stranih sredstava plaćanja na kretanje deviznog tečaja kune u odnosu na euro Doc. dr. sc. Mile Bošnjak prof. dr. sc. Gordana Kordić izv. prof. dr. sc.  Dražen Koški 25.2.2020. u 12:00 sati u dvorani 51
5.  Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-14-2016 Aspekti društvene odgovornosti i njihov utjecaj na elektroničku trgovinu prof. dr. sc. Nikola Knego          prof. dr. sc. Blaženka Knežević prof. dr. sc. Boris Crnković  3.3.2020. u 11:00 sati u dvorani 55

VELJAČI i OŽUJKU