Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Javne obrane tema doktorskih radova

Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:

JAVNA OBRANA OCJENE TEME DOKTORSKOG RADA U LISTOPADU
R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-20-2017 Primjenjivost financijskih i makroekonomskih indikatora za rano prepoznavanje recesija u posttranzicijskim zemljama Europske unije doc. dr. sc. Vladimir Arčabić
doc. dr. sc. Tomislav Globan
 dr. sc. Tanja Broz
9 10.2019. u 10:00 sati u dvorani 14 (Vijećnica)
2. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-18-2013 Model usvajanja informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach prof. dr. sc. Maja Meško 18.10.2019. u 10:00 sati u dvorani 51
3.
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-16-2009 Korporativno poduzetništvo u državnim, privatnim i poduzećima u mješovitom vlasništvu u Republici Hrvatskoj prof. dr. sc. Darko Tipurić          prof. dr.sc. Marina Dabić          prof. dr.sc. Marli Gonan Božac 18.10.2019.u 11:00 sati u dvorani 54
4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-28-2010 Ocjena bihevioralnog i permanentnog ravnotežnog realnog tečaja između Hrvatske i europodručja doc. dr. sc. Lucija Rogić  Dumančić  
prof. dr. sc. Boris Cota                     dr. sc. Goran Buturac
29.10.2019.u 14:00 sati u dvorani 54